Zasady sprzedaży na Allegro okiem sprzedających

W dobie rosnącej popularności handlu elektronicznego, platformy takie jak Allegro dostarczają sprzedawcom narzędzi do monitorowania i doskonalenia jakości ich działalności. „Jakość mojej sprzedaży” na Allegro to innowacyjny panel, który ocenia sprzedawców w pięciu kluczowych obszarach, pomagając im zidentyfikować swoje mocne strony oraz obszary do poprawy. Następnie, dokonując analizy dwóch raportów klientów, możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób te obszary są oceniane i jak wpływają one na ogólną ocenę jakości sprzedaży na platformie, oraz przekładają się na sprzedaż. Ta analiza pozwoli na głębsze zrozumienie kluczowych wskaźników, które determinują sukces sprzedawcy na Allegro, oraz na wskazanie konkretnych działań, które mogą przyczynić się do poprawy ich wyników i zwiększenia satysfakcji klientów.

Główne Obszary Oceny:

 1. Oceny od Kupujących:
  Ten obszar koncentruje się na bezpośrednich ocenach wystawianych przez klientów, które są kluczowe dla reputacji sprzedawcy na platformie. Obejmuje ona oceny produktu, obsługi klienta i ogólnego doświadczenia zakupowego.
 2. Obsługa Kupującego:
  Tutaj skupiamy się na efektywności komunikacji sprzedawcy z klientami, szybkości odpowiedzi na zapytania oraz sposobie rozwiązywania potencjalnych problemów i dyskusji.
 3. Atrakcyjność Oferty:
  W tej kategorii oceniane są aspekty takie jak konkurencyjność cen, jakość zdjęć i opisów produktów, a także różnorodność asortymentu. To, jak sprzedawca prezentuje swoje produkty, ma bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe klientów.
 4. Realizacja Zamówień:
  Ten obszar dotyczy efektywności procesu realizacji zamówień – od szybkości wysyłki po dokładność i bezpieczeństwo pakowania. Jest to kluczowe dla satysfakcji klienta, ponieważ opóźnienia lub problemy z dostawą mogą negatywnie wpłynąć na ogólne doświadczenie zakupu.
 5. Przestrzeganie Regulaminu:
  Ostatni obszar oceny to przestrzeganie przez sprzedawcę zasad i regulaminu Allegro. Obejmuje to zarówno aspekty prawne, jak i etyczne prowadzenia działalności na platformie.

Szczegółowe Miary Oceny:

 • Liczba Dyskusji: Liczba dyskusji założonych przez kupujących w stosunku do liczby zamówień. Im mniej dyskusji, tym lepiej, co oznacza, że klientom rzadziej zdarza się mieć problem z zamówieniem.
 • Terminowe Odpowiedzi w Dyskusjach: Procent dyskusji, w których sprzedawca odpowiedział klientowi w ustalonym regulaminem czasie. Szybkie odpowiedzi są kluczowe dla utrzymania dobrej relacji z klientem.
 • Średni Czas Odpowiedzi na Wiadomości od Klientów: Podobnie jak w przypadku dyskusji, szybkość odpowiedzi na wiadomości od klientów jest istotna. Średni czas odpowiedzi jest mierzony, aby ocenić, jak sprawnie sprzedawca radzi sobie z zapytaniami klientów.
 • Nierozwiązane Dyskusje: Ta miara bierze pod uwagę procent dyskusji oznaczonych jako nierozwiązane w stosunku do ogólnej liczby zamówień. Nierozwiązane dyskusje wskazują na potencjalne problemy w komunikacji lub obsłudze klienta.
 • Wnioski w Ramach Allegro Protect: Analizowany jest stosunek liczby wniosków w ramach Allegro Protect do liczby dyskusji. Wnioski te są rozpatrywane w kontekście jakości obsługi posprzedażowej.

Analiza raportów jakości sprzedaży na podstawie dwóch klientów.

Raport Jakość sprzedaży klient 1

Główny poziom jakości sprzedażyWymaga poprawyWymaga poprawyWymaga poprawyNeutralnyNeutralnyWymaga poprawyWymaga poprawyWymaga poprawyWymaga poprawyWymaga poprawy
Suma punktówmax 860, punkty liczymy na podstawie danych z ostatnich 30 dni-11-83-5511231-153-10-33-26-190
Oceny od kupujących dowiedz się więcej
Polecenia od kupującychmax 1001510201515151000-5
Zadowolenie od kupującychmax 1709814118300-1-8
Realizacja zamówień dowiedz się więcej
Obrótmax 5050505050505050505050
Zrealizowane zamówieniamax 5050505050505050505050
Numery przesyłek uzupełnione w terminiemax 30-28-16-8-8-4-12-16-24-20-16
Procent zamówień z szybką dostawąmax 8038404038383836363638
Wysyłka w terminiemax 1001418242424141281214
Obsługa kupującego dowiedz się więcej
Utworzone Dyskusjemax 500000000000
Terminowe odpowiedzi w Dyskusjachmax 2018181818181818181818
Średni czas odpowiedzi w Dyskusjachmax 3030303030303030303030
Nierozwiązane Dyskusjemax 1010101010101010101010
Terminowe odpowiedzi na wiadomości klientówmax 2020202020202020202020
Średni czas odpowiedzi na wiadomości klientówmax 7070707070707070707070
Wnioski Allegro Protect złożone po dostarczeniu przesyłkitylko punkty ujemne, max -2000000000000
Nierozwiązane Dyskusje po dostarczeniu przesyłkitylko punkty ujemne, max -2000000000000
Atrakcyjność oferty dowiedz się więcej
Oferty z godziną wysyłki tego samego dniamax 200000000000
Późna godzina wysyłki tego samego dniamax 200000000000
Szybkie zwroty wpłat do klientówmax 300000000000
Metody dostaw – odbiór w punkciemax 3030303030303030303030
Aktywność w akcjach sprzedażowychmax 3023191714121110999
Przestrzeganie regulaminu dowiedz się więcej
Blokady konta0000000000
Blokady wystawienia i zakończenia ofert0000000000
Blokady wystawienia ofert-200-200-200-100-100-100-100-100-100-100
Ostrzeżenia-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80
Usunięte oferty za rażące naruszenia0000000000
Usunięte oferty-80-160-160-80-160-320-160-160-160-320
Upomnienia za rażące naruszenia0000000000
Upomnienia0000000000

Raport Super Sprzedawcy klient 1

Data1/15/20241/14/20241/13/20241/12/20241/11/20241/10/20241/9/20241/8/20241/7/20241/6/2024
Przyznane oznaczeniaNieNieNieNieNieNieNieNieNieNie
Liczba dni z poziomem powyżej Superwymagane minimum 140000000000
Liczba dni z poziomem powyżej Dobrywymagane minimum 302234567889
Liczba zamówieńwymagane minimum 507255749380378666906594689780102151035210641

Analiza klient 1

Analizując dostarczony raport jakości sprzedaży na Allegro dla klienta 1, można zauważyć kilka kluczowych aspektów:

 1. Ogólna Jakość Sprzedaży: Główny poziom jakości sprzedaży jest konsekwentnie oceniany jako „Wymaga poprawy” lub „Neutralny”. To wskazuje na istotne obszary, które wymagają uwagi i poprawy.
 2. Suma Punków: Klient osiąga negatywną sumę punktów (-11 do -190) na podstawie danych z ostatnich 30 dni. To sugeruje poważne problemy w różnych obszarach działalności.
 3. Oceny od Kupujących: W tej kategorii klient zdobywa niskie punkty za „Polecenia od kupujących” (0 do 20) i „Zadowolenie od kupujących” (-8 do 14). To wskazuje na niską satysfakcję klientów i potrzebę poprawy obsługi klienta oraz jakości produktów/usług.
 4. Realizacja Zamówień: W tej kategorii klient dobrze radzi sobie w „Obrót” i „Zrealizowane zamówienia”, osiągając maksymalne punkty. Jednakże, występują problemy z „Numery przesyłek uzupełnione w terminie”, „Procent zamówień z szybką dostawą” i „Wysyłka w terminie”, co wskazuje na kwestie związane z logistyką i terminowością dostaw.
 5. Obsługa Kupującego: Klient uzyskuje maksymalne wyniki w większości podkategorii, co sugeruje dobrą obsługę klienta i szybkie reagowanie na zapytania.
 6. Atrakcyjność Oferty: Niskie wyniki w kategoriach związanych z atrakcyjnością oferty, jak „Oferty z godziną wysyłki tego samego dnia”, wskazują na potrzebę poprawy prezentacji oferty i być może lepszej strategii cenowej.
 7. Przestrzeganie Regulaminu: Jest to największy problem dla klienta, szczególnie w kategoriach „Blokady wystawienia ofert”, „Ostrzeżenia” i „Usunięte oferty”. Wysokie kary punktowe w tych obszarach znacząco wpływają na ogólny wynik i wskazują na poważne naruszenia zasad platformy.
 8. Historia i Konsystencja: Klient konsekwentnie nie osiąga wymaganego poziomu „Super” ani „Dobry”, co wskazuje na konieczność długoterminowych zmian w strategii biznesowej

Analizując dane dotyczące klienta nr 1 w obszarze Super Sprzedawca, można zauważyć kilka istotnych aspektów:

 1. Brak Przyznanych Oznaczeń: Klient nie otrzymał pozytywnego oznaczenia „Tak” w żadnym z analizowanych dni, co wskazuje na problemy z utrzymaniem wymaganych standardów sprzedaży.
 2. Niespełnienie Kryteriów Jakościowych: Klient nie spełnia wymagań dla poziomów „Super” ani „Dobry” (0 dni na poziomie „Super” i tylko do 9 dni na poziomie „Dobry”, gdzie wymagane minimum to odpowiednio 14 i 30 dni). To sugeruje, że obszary takie jak obsługa klienta, logistyka, atrakcyjność oferty, czy przestrzeganie regulaminu wymagają znaczącej poprawy.
 3. Wysoka Liczba Zamówień: Pomimo niespełnienia kryteriów jakościowych, klient utrzymuje wysoką liczbę zamówień (7255 do 10641), co wskazuje na duży wolumen sprzedaży. Może to sugerować, że klient posiada dobrą bazę klientów lub atrakcyjne ceny, ale boryka się z problemami w innych obszarach działalności. Jednakże biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę (6 miesięcy wstecz) gdzie wskaźnik super sprzedawcy był zachowany, można zauważyć znaczny spadek liczby zamówień.

Wnioski klient 1:

 • Potrzeba Poprawy w Kluczowych Obszarach: Dane wskazują, że klient nr 1 musi skoncentrować się na poprawie jakości obsługi klienta, logistyki, atrakcyjności oferty i przestrzegania regulaminu platformy sprzedażowej.
 • Skupienie na Jakości, a Nie Tylko na Ilości: Wysoki wolumen sprzedaży nie przekłada się na wysokie standardy jakościowe, co może negatywnie wpływać na reputację i długoterminowe wyniki sprzedaży.

Rekomendacje klient 1 w związku z odznaczeniem Super Sprzedawca:

 • Przegląd i Optymalizacja Procesów: Klient powinien dokładnie przeanalizować swoje procesy sprzedaży i obsługi klienta, aby zidentyfikować

i rozwiązać problemy, które negatywnie wpływają na jakość usług.

 • Skupienie na Zadowoleniu Klienta: Ważne jest, aby klient skoncentrował się na poprawie doświadczeń kupujących, co może obejmować szybszą wysyłkę, lepszą komunikację i efektywniejsze rozwiązywanie problemów.
 • Zarządzanie Reputacją: Ponieważ klient ma wysoką liczbę zamówień, ale niskie oceny jakości, ważne jest zarządzanie reputacją online, w tym reagowanie na recenzje i aktywne rozwiązywanie skarg klientów.
 • Analiza i Dostosowanie Oferty: Przydatne może być przeanalizowanie i dostosowanie oferty w celu zwiększenia jej atrakcyjności, jednocześnie dbając o zgodność z regulaminem platformy sprzedażowej.

Podsumowując, klient nr 1 ma potencjał do generowania wysokiego wolumenu sprzedaży, ale aby utrzymać zadowolenie klientów i zapewnić długoterminowy sukces, konieczne są istotne zmiany i ulepszenia w różnych obszarach działalności.

Rekomendacje dla klienta 1 w związku z raportem “Jakość Sprzedaży”:

 • Poprawa Obsługi Klienta i Produktów: Skupienie się na zwiększeniu satysfakcji klientów przez lepszą jakość produktów/usług i skuteczniejszą obsługę.
 • Optymalizacja Logistyki: Ulepszenie procesów logistycznych, aby zapewnić szybką wysyłkę i terminowe uzupełnianie numerów przesyłek.
 • Strategia Oferty: Przemyślenie strategii ofertowej, w tym czasu wysyłki i metody dostawy, aby uczynić ofertę bardziej atrakcyjną.
 • Zgodność z Regulaminem: Kluczowe jest przestrzeganie regulaminu Allegro, aby unikać kar i blokad. Warto zrewidować praktyki biznesowe i dostosować je do wymogów platformy.
 • Długoterminowa Strategia: Konieczność wdrożenia długoterminowych zmian w strategii biznesowej, aby poprawić ogólną jakość sprzedaży i pozycję na rynku.

Podsumowując, klient musi skoncentrować się na poprawie obsługi klienta, logistyki, atrakcyjności oferty i przestrzeganiu regulaminu Allegro, aby poprawić ogólną jakość sprzedaży i zadowolenie klientów.

Raport Jakość sprzedaży klienta 2

Data1/15/20241/14/20241/13/20241/12/20241/11/20241/10/20241/9/20241/8/20241/7/20241/6/2024
Główny poziom jakości sprzedażySuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
Suma punktówmax 860, punkty liczymy na podstawie danych z ostatnich 30 dni560565561554550539535534540532
Oceny od kupujących dowiedz się więcej
Polecenia od kupującychmax 10085858585858585858580
Zadowolenie od kupującychmax 170107107109105105102102103105100
Realizacja zamówień dowiedz się więcej
Obrótmax 5050505050505050505050
Zrealizowane zamówieniamax 5050505050505050505050
Numery przesyłek uzupełnione w terminiemax 3028292928282828282828
Procent zamówień z szybką dostawąmax 8040444442403834343840
Wysyłka w terminiemax 10088888888868686848484
Obsługa kupującego dowiedz się więcej
Utworzone Dyskusjemax 500000000000
Terminowe odpowiedzi w Dyskusjachmax 2020202020202020202020
Średni czas odpowiedzi w Dyskusjachmax 3030303030303030303030
Nierozwiązane Dyskusjemax 1010101010101010101010
Terminowe odpowiedzi na wiadomości klientówmax 2020202020202020202020
Średni czas odpowiedzi na wiadomości klientówmax 7070707070707070707070
Wnioski Allegro Protect złożone po dostarczeniu przesyłkitylko punkty ujemne, max -2000000000000
Nierozwiązane Dyskusje po dostarczeniu przesyłkitylko punkty ujemne, max -2000000000000
Atrakcyjność oferty dowiedz się więcej
Oferty z godziną wysyłki tego samego dniamax 200000000000
Późna godzina wysyłki tego samego dniamax 200000000000
Szybkie zwroty wpłat do klientówmax 30121266600000
Metody dostaw – odbiór w punkciemax 3030303030303030303030
Aktywność w akcjach sprzedażowychmax 300000000000
Przestrzeganie regulaminu dowiedz się więcej
Blokady konta0000000000
Blokady wystawienia i zakończenia ofert0000000000
Blokady wystawienia ofert0000000000
Ostrzeżenia-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80
Usunięte oferty za rażące naruszenia0000000000
Usunięte oferty0000000000
Upomnienia za rażące naruszenia0000000000
Upomnienia0000000000

Raport Super Sprzedawcy klient 2

Data1/15/20241/14/20241/13/20241/12/20241/11/20241/10/20241/9/20241/8/20241/7/20241/6/2024
Przyznane oznaczeniaTakTakTakTakTakTakTakTakTakTak
Liczba dni z poziomem powyżej Superwymagane minimum 1430303030303030303030
Liczba dni z poziomem powyżej Dobrywymagane minimum 3030303030303030303030
Liczba zamówieńwymagane minimum 5096189705974397729971102641042110552101959880

Analiza klienta nr 2 

Analizując raport jakości sprzedaży na Allegro dla klienta nr 2, można zauważyć, że ogólnie prezentuje on bardzo dobrą wydajność we wszystkich kluczowych obszarach:

 1. Ogólna Jakość Sprzedaży: Klient konsekwentnie osiąga poziom „Super” w głównym poziomie jakości sprzedaży przez cały analizowany okres, co wskazuje na doskonałą wydajność.
 2. Suma Punktów: Klient utrzymuje wysoką sumę punktów (532-565 z maksymalnych 860), co świadczy o skutecznej realizacji standardów sprzedaży.
 3. Oceny od Kupujących: Wyniki w tej kategorii są wysokie, zarówno dla „Poleceń od kupujących” (80-85), jak i dla „Zadowolenia od kupujących” (100-109), co wskazuje na wysoką satysfakcję klientów.
 4. Realizacja Zamówień: Klient osiąga maksymalne wyniki w „Obrót” i „Zrealizowane zamówienia”. Także wyniki w „Numery przesyłek uzupełnione w terminie”, „Procent zamówień z szybką dostawą” i „Wysyłka w terminie” są wysokie, co wskazuje na efektywną logistykę i terminowość.
 5. Obsługa Kupującego: Klient osiąga maksymalne wyniki we wszystkich kategoriach związanych z obsługą klienta, w tym „Utworzone Dyskusje”, „Terminowe odpowiedzi w Dyskusjach”, „Średni czas odpowiedzi w Dyskusjach”, „Nierozwiązane Dyskusje”, „Terminowe odpowiedzi na wiadomości klientów”, i „Średni czas odpowiedzi na wiadomości klientów”. To świadczy o wyjątkowej skuteczności w komunikacji z klientami i zarządzaniu zapytaniami.
 6. Atrakcyjność Oferty: Pomimo braku aktywności w niektórych aspektach, takich jak „Oferty z godziną wysyłki tego samego dnia”, klient utrzymuje dobre wyniki w „Metody dostaw – odbiór w punkcie”. Obszary, które wymagają uwagi, to „Szybkie zwroty wpłat do klientów” oraz „Aktywność w akcjach sprzedażowych”.
 7. Przestrzeganie Regulaminu: Jedynym znaczącym problemem są „Ostrzeżenia”, gdzie klient otrzymuje stałą karę punktową -80. To wskazuje na pewne obszary do poprawy, aby uniknąć przyszłych naruszeń.
 8. Konsystencja i Wolumen Zamówień: Klient konsekwentnie osiąga wymagany poziom „Super” i „Dobry”, utrzymując również wysoką liczbę zamówień, co wskazuje na silną pozycję na rynku i dobrze rozwiniętą bazę klientów.

Analizując dostarczone dane dotyczące sprzedawcy określanego jako „super sprzedawca”, można zauważyć kilka kluczowych aspektów:

 1. Przyznane Oznaczenia: Sprzedawca konsekwentnie otrzymuje oznaczenia „Tak” przez cały analizowany okres, co wskazuje na utrzymanie wysokich standardów sprzedaży.
 2. Konsystencja w Jakości: Sprzedawca utrzymuje poziom jakości „Super” przez co najmniej 30 dni, co jest znacznie powyżej wymaganego minimum 14 dni. To świadczy o konsekwentnie wysokiej jakości obsługi i realizacji zamówień.
 3. Liczba Dni z Poziomem Powyżej „Dobry”: Podobnie jak w przypadku poziomu „Super”, sprzedawca również konsekwentnie utrzymuje poziom „Dobry” przez co najmniej 30 dni, co jest zgodne z wymaganym minimum.
 4. Liczba Zamówień: Liczba zamówień jest znacznie wyższa niż wymagane minimum 50, osiągając wartości od 9618 do 10552. To wskazuje na dużą skalę operacji sprzedażowych i wysoką popularność ofert sprzedawcy.

Wnioski klient 2:

 • Skuteczność Sprzedaży i Obsługa Klienta: Dane wskazują, że super sprzedawca jest skuteczny w sprzedaży i obsłudze klienta, zachowując wysoką jakość usług przez dłuższy okres.
 • Duży Wolumen Sprzedaży: Wysoka liczba zamówień wskazuje na silną pozycję rynkową i zaufanie klientów.
 • Stabilność i Konsekwencja: Konsekwentne utrzymanie wysokich standardów wskazuje na stabilność i niezawodność w działaniach sprzedawcy.

Rekomendacje klient 2  w związku z odznaczeniem Super Sprzedawca:

 • Utrzymanie Standardów: Ważne jest, aby super sprzedawca kontynuował swoje obecne praktyki, aby utrzymać te wysokie wyniki.
 • Rozwój i Innowacje: Rozważanie dalszych innowacji w ofercie i strategiach sprzedaży może pomóc w dalszym wzmacnianiu pozycji rynkowej.
 • Analiza i Optymalizacja: Regularna analiza wyników sprzedaży i obsługi klienta może pomóc w identyfikacji obszarów do dalszego rozwoju i optymalizacji.

Podsumowując, super sprzedawca prezentuje wzorową wydajność i jest przykładem skutecznej praktyki biznesowej w e-commerce. Jego konsekwencja w utrzymywaniu wysokich standardów oraz duża skala operacji sprzedażowych są kluczowe dla długotrwałego sukcesu. Utrzymanie tych standardów, przy jednoczesnym poszukiwaniu obszarów do rozwoju i innowacji, pozwoli super sprzedawcy na dalsze wzmacnianie swojej pozycji na rynku i zwiększanie satysfakcji klientów.

Rekomendacje klient 2 w związku z raportem “Jakość Sprzedaży”:

 • Utrzymanie Wysokich Standardów: Klient powinien kontynuować swoje obecne praktyki, które prowadzą do wysokiej satysfakcji klientów i skuteczności logistycznej.
 • Poprawa Aktywności Promocyjnej: Zwiększenie zaangażowania w akcje sprzedażowe mogłoby dalej poprawić atrakcyjność oferty.
 • Adresowanie Ostrzeżeń: Warto przyjrzeć się przyczynom ostrzeżeń i podjąć kroki w celu ich eliminacji, aby uniknąć przyszłych naruszeń regulaminu i potencjalnych kar.

Podsumowując, klient nr 2 prezentuje bardzo dobrą wydajność w większości obszarów, co wskazuje na skuteczną strategię zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Utrzymanie tych standardów, przy jednoczesnym skupieniu się na poprawie aktywności promocyjnych i rozwiązaniu kwestii związanych z ostrzeżeniami, może dalej wzmacniać pozycję klienta na rynku.

Jak Poprawić Wyniki?

 1. Lepsza Komunikacja i Szybsze Odpowiedzi: Stosowanie się do regulaminowych czasów odpowiedzi oraz aktywne i szybkie rozwiązywanie problemów klientów może znacząco poprawić wyniki w panelu. Warto zastanowić się nad autoresponderem lub wdrożeniem narzędzia które centralizuje komunikację w firmie.
 1. Ulepszanie Oferty: Regularne aktualizowanie opisów produktów, poprawa jakości zdjęć i oferowanie konkurencyjnych cen mogą zwiększyć atrakcyjność oferty. Od jakiegoś czasu SEO ma znaczenie wynikach wyszukiwania allegro.
 1. Optymalizacja Procesów Logistycznych: Efektywna i szybka wysyłka, a także staranne pakowanie, mogą zmniejszyć liczbę dyskusji i zwiększyć zadowolenie klientów. Warto zastanowić się nad wdrożeniem rozwiązań informatycznych które usprawnią i ponadto sprawią że proces realizacji zamówienia będzie powtarzalny.
 1. Rozwiązywanie Dyskusji: Aktywne angażowanie się w dyskusje i dążenie do ich pozytywnego rozwiązania jest kluczowe dla utrzymania dobrego wizerunku i uniknięcia nierozwiązanych spraw. 
 1. Przestrzeganie Regulaminu: Zapewnienie zgodności ze standardami Allegro jest niezbędne dla utrzymania dobrego statusu sprzedawcy.

W tym miejscu chciałby się zatrzymać i poświęcić temu nieco więcej uwagi. Warto zauważyć, że do najczęstszych przyczyn dyskusji między kupującymi a sprzedającymi należą:

 • Opóźnienia w Dostawie: Jednym z najczęstszych powodów dyskusji jest opóźnienie w dostawie zamówionych produktów. Klienci oczekują szybkiej wysyłki, a każde opóźnienie może prowadzić do niezadowolenia.
 • Nie Odpowiadający Opisowi Produkt: Kupujący mogą inicjować dyskusje, jeśli otrzymany produkt znacząco różni się od tego, co zostało przedstawione w opisie czy na zdjęciach w ofercie.
 • Uszkodzone lub Wadliwe Produkty: Otrzymanie uszkodzonego lub wadliwego produktu to kolejna częsta przyczyna dyskusji. Klienci oczekują otrzymania produktów w idealnym stanie.
 • Problem z Zwrotem Produktu: Kwestie dotyczące zwrotów, takie jak odmowa przyjęcia zwrotu przez sprzedawcę lub spory dotyczące stanu zwracanego produktu jak również nieterminowy zwrot środków od sprzedającego również często prowadzą do dyskusji.
 • Nieodpowiednie Obsługa Klienta: Niewystarczająca lub nieprofesjonalna obsługa klienta może prowadzić do frustracji i konfliktów, szczególnie gdy kupujący czuje, że jego zapytania lub skargi nie są odpowiednio adresowane.

Zrozumienie tych powszechnych problemów może pomóc sprzedawcom na Allegro w lepszym zapobieganiu potencjalnym dyskusjom i konfliktom. Należy podkreślić, że allegro wprowadziło te parametry w Obsłudze Kupującego oraz Realizacji zamówień, nie dlatego że tak należy, ale dlatego że konsumenci tego chcą. 

Według badań przeprowadzonego przez Mirakl (firma zajmująca się technologią marketplace’ów), konsumenci na całym świecie preferują marketplace’e e-commerce. Przeprowadzono badania wśród 9 000 konsumentów z dziewięciu krajów z których wynika, że dwie trzecie z nich preferuje strony e-commerce, które oferują marketplace z wieloma sprzedawcami, w porównaniu do tych, które tego nie robią. Główne powody to lepsze ceny (62%), lepszy wybór produktów (53%) oraz lepsze opcje dostawy (43%) i doświadczenia zakupowe (43%). 

Co kryje się pod hasłem doświadczenia zakupowe?

 • Ochrona Kupującego
 • Rozstrzyganie Sporów
 • Bezpieczne Metody Płatności
 • Standardy i Regulacje
 • Zasady Zwrotów i Reklamacji
 • Wsparcie i Obsługa Klienta

W związku z tym, zasady na Allegro i podobnych platformach są skonstruowane tak, aby spełniać te oczekiwania i preferencje konsumentów. Sprzedawcy muszą dostosować się do tych standardów, aby odnieść sukces w środowisku e-commerce, które jest coraz bardziej zorientowane na doświadczenia i zadowolenie klientów.

Podsumowanie:

Panel „Jakość mojej sprzedaży” na Allegro jest nie tylko narzędziem do monitorowania jakości działalności, ale również platformą do jej ciągłego udoskonalania. Dzięki głębokiemu zrozumieniu i spełnianiu wymagań w różnych kluczowych obszarach – takich jak obsługa klienta, realizacja zamówień, atrakcyjność oferty, a także przestrzeganie standardów i regulacji – sprzedawcy mają możliwość nie tylko usprawnić swoje procesy biznesowe, ale także wzmocnić zaufanie i lojalność klientów.

Efektywna adaptacja do tych wymagań jest kluczowa dla uzyskania lepszych ocen od kupujących, co jest bezpośrednio powiązane z większą widocznością na platformie i potencjalnie większymi sprzedażami. Poprawa obsługi klienta i zapewnienie ich satysfakcji to nie tylko moralny imperatyw, ale również strategiczne działanie, które może generować pozytywne opinie i zwiększać szanse na powtarzalne transakcje. Ponadto, atrakcyjna i dobrze zarządzana oferta, która jest zgodna z oczekiwaniami konsumentów i trendami rynkowymi, może skutecznie przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć udział w rynku.

W kontekście realizacji zamówień, szybkość i niezawodność dostaw są kluczowe dla utrzymania pozytywnych doświadczeń zakupowych. Sprzedawcy, którzy skutecznie zarządzają logistyką, mogą znacząco poprawić ocenę swojej działalności. Dodatkowo, przestrzeganie regulaminu Allegro i standardów branżowych jest niezbędne, aby uniknąć sankcji i utrzymać dobrą reputację na platformie.

W rezultacie, skupienie się na tych aspektach działalności nie tylko zwiększa szanse na sukces na Allegro, ale również tworzy solidne podstawy dla długoterminowego wzrostu i rozwoju biznesu. Sprzedawcy, którzy aktywnie wykorzystują feedback i analizy dostarczane przez panel „Jakość mojej sprzedaży”, mogą lepiej dostosować swoje strategie i operacje do dynamicznie zmieniającego się świata e-commerce, co w ostateczności prowadzi do lepszej pozycji rynkowej i zwiększenia konkurencyjności. Kluczowe jest tu ciągłe doskonalenie i adaptacja do zmieniających się oczekiwań konsumentów oraz trendów rynkowych, co pozwala na utrzymanie i zwiększenie atrakcyjności oferty oraz skuteczności w obszarze obsługi klienta.

Podsumowując, panel „Jakość mojej sprzedaży” na Allegro stanowi ważne narzędzie dla sprzedawców, które, wykorzystane w odpowiedni sposób, może nie tylko przyczynić się do poprawy bezpośrednich wyników sprzedażowych, ale również umocnić pozycję firmy na rynku, zwiększając jej zdolność do adaptacji i innowacji w dynamicznie zmieniającym się świecie handlu elektronicznego.

Ciemna Strona E-commerce: Ukryte Wyzwania Branży Mody Online

W dobie wszechobecnego internetu, zakupy online stały się nieodzownym elementem codziennego życia, przynosząc ze sobą niespotykaną dotąd wygodę i dostępność. W szczególności branża mody online, z jej ogromnym asortymentem i łatwością dostępu, wydaje się odpowiadać na wszystkie potrzeby współczesnych konsumentów. Jednak ta błyskotliwa i dynamicznie rozwijająca się sfera handlu elektronicznego kryje w sobie mniej oczywiste aspekty, które rzucają cień na jej postrzeganie i funkcjonowanie.

W świecie, gdzie ekran stał się nową witryną sklepową, a kliknięcie myszką zastąpiło przymierzalnię, pojawiają się nowe wyzwania i dylematy. Od problemów logistycznych po kwestie środowiskowe i etyczne, „ciemna strona” e-commerce w branży mody ujawnia kompleksowość zagadnień, z jakimi mierzy się współczesny handel. Jest to świat, gdzie szybkość i wygoda często idą w parze z niepewnością i niespodziewanymi konsekwencjami dla zarówno konsumentów, jak i sprzedawców.

Ten artykuł ma na celu rzucić światło na mniej znane aspekty e-commerce w branży mody, ukazując zarówno wyzwania, jak i potencjalne rozwiązania, które mogą pomóc w kształtowaniu bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości zakupów online.

1. Wysokie Koszty Zwrotów

Jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi muszą się mierzyć sprzedawcy online w branży mody, są koszty związane ze zwrotami produktów. Statystyki pokazują, że wskaźnik zwrotów w e-commerce może wynosić od 20% do nawet 30% wszystkich zakupów, a w niektórych przypadkach nawet 50%, co jest znacznie wyższym poziomem niż w przypadku sprzedaży stacjonarnej​​. Dla porównania, tradycyjne sklepy detaliczne zgłaszają wskaźnik zwrotów na poziomie około 8-10%​​.

Koszty te wynikają nie tylko z samej logistyki zwrotów, ale także z procesów administracyjnych, ponownego przetwarzania i pakowania produktów, a także potencjalnej utraty wartości towaru. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w sezonach, gdy produkty szybko tracą na aktualności (jak w modzie), zwroty mogą być trudne do ponownej sprzedaży w pełnej cenie. Badania wskazują, że koszt przetworzenia zwrotu może wynosić nawet do 59% pierwotnej ceny sprzedaży produktu​​.

Dodatkowo, darmowe zwroty, które stały się standardem w branży e-commerce, stanowią znaczące obciążenie finansowe dla firm. Raporty wskazują, że oferowanie darmowych zwrotów może zwiększać liczbę zwrotów nawet o 357%​​. Taka polityka, choć przyciąga klientów, wymaga od sprzedawców znalezienia sposobów na zrównoważenie tych kosztów, co często odbija się na cenach produktów lub marży zysku.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być innowacyjne podejścia, takie jak wirtualne przymierzalnie, które pomagają klientom lepiej wybierać rozmiary i style, a tym samym zmniejszać liczbę zwrotów. Inne strategie to np. zachęcanie klientów do dokładniejszego przemyślenia zakupów poprzez programy lojalnościowe czy oferty specjalne dla tych, którzy rzadziej dokonują zwrotów.

Podsumowując, wysokie koszty zwrotów stanowią istotną część „ciemnej strony” e-commerce w branży mody, wymagają od przedsiębiorców innowacyjności i strategicznego planowania, aby zminimalizować te wydatki, jednocześnie utrzymując wysoki poziom satysfakcji klienta. Wiąże się to z koniecznością ciągłego dostosowywania się do zmieniających się trendów konsumenckich i poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań logistycznych i marketingowych

2. Wpływ na Środowisko

E-commerce ma również negatywny wpływ na środowisko. Zwroty produktów często wiążą się z dodatkowymi emisjami dwutlenku węgla związanych z transportem. Ponadto, problem nadprodukcji w modzie, stymulowanej przez ciągłą rotację trendów i kolekcji, prowadzi do zwiększenia odpadów tekstylnych.

Zużycie Wody i Zanieczyszczenie:

Branża mody jest drugim największym konsumentem wody na świecie. Produkcja jednej bawełnianej koszulki wymaga około 700 galonów wody, a produkcja jeansów – 2000 galonów. Ponadto, farbowanie tekstyliów jest drugim największym źródłem zanieczyszczenia wody na świecie, ponieważ pozostałości po procesie farbowania często są wyrzucane do rowów, strumieni lub rzek.

Mikroplastiki:

Syntetyczne włókna takie jak poliester, nylon i akryl, które trwają setki lat, by się rozłożyć, są znaczącym źródłem mikroplastików w oceanach. Szacuje się, że 35% wszystkich mikroplastików w oceanach pochodzi z prania syntetycznych tkanin

Emisje Dwutlenku Węgla: 

Branża mody produkuje między 2 a 8% globalnych emisji dwutlenku węgla. Produkcja plastikowych włókien do tekstyliów jest procesem energochłonnym, wymagającym dużej ilości ropy naftowej i emitującym lotne cząstki stałe i kwasy, takie jak chlorowodór

Zużycie Energii: 

Produkcja bawełnianych produktów nie jest również przyjazna dla środowiska. Pesticidy używane do uprawy bawełny stwarzają zagrożenie zdrowotne dla rolników. Aby przeciwdziałać temu marnotrawstwu spowodowanemu przez szybką modę, więcej zrównoważonych tkanin może być używanych w ubraniach, w tym dzika jedwab, organiczna bawełna, len, konopie i lyocell​​.

Inicjatywy na rzecz Zrównoważonej Mody:

Organizacje międzynarodowe, takie jak Program Środowiskowy ONZ (UNEP), pracują nad promowaniem zrównoważonej mody, od ochrony gruntów ornych po wspieranie inicjatyw związanych z zrównoważonymi praktykami produkcyjnymi. UNEP współpracuje z partnerami w ramach inicjatyw takich jak Alliance for Sustainable Fashion, aby zredukować negatywny wpływ mody na środowisko i społeczeństwo oraz przekształcić go w katalizator realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Inne innowacyjne rozwiązania obejmują wykorzystanie technologii 3D i mobilnych skanerów ciała do tworzenia odzieży, która lepiej pasuje do różnych typów sylwetek, co może prowadzić do zmniejszenia ilości zwrotów. Przykłady takich technologii to wirtualne przymierzalnie, które pozwalają konsumentom zobaczyć, jak odzież wygląda na nich przed zakupem. Ponadto, firmy takie jak For Days stosują zamknięte systemy obiegu materiałów, oferując kredyty za wymianę odzieży, co zachęca konsumentów do odsyłania niechcianych ubrań i przyczynia się do ich ponownego wykorzystania lub recyklingu​​.

Na rynku pojawiają się też materiały wyprodukowane z odpadów rolniczych, takich jak liście i skórki, czy technologie przetwarzania celulozy z pomarańczy w celu stworzenia zrównoważonych materiałów. Przykłady to Orange Fiber, wykorzystujący nanotechnologię do produkcji trwałych i zrównoważonych tkanin, czy H&M używający cupro, materiału wytwarzanego z odpadów bawełnianych

Podsumowując, choć e-commerce w branży mody oferuje wygodę i dostępność, niesie ze sobą szereg wyzwań środowiskowych. Aby branża mogła rozwijać się w sposób zrównoważony, konieczne jest adresowanie tych problemów poprzez innowacje, odpowiedzialne praktyki biznesowe i świadomość konsumentów. Rozwiązania takie jak technologie 3D, wykorzystanie zrównoważonych materiałów i promowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego są kluczowe dla przyszłości branży mody online.

3. Kwestie Etyczne i Jakościowe

Konsumenci często mają ograniczone informacje o warunkach, w jakich produkty są wytwarzane. W świecie e-commerce, gdzie nacisk kładzie się na szybkość i niskie koszty, często dochodzi do kompromisów dotyczących jakości i etyki produkcji. Pracownicy mogą być narażeni na niewłaściwe warunki pracy, a jakość ubrań często pozostawia wiele do życzenia.

Niewłaściwe Warunki Pracy:

’Jednym z najważniejszych problemów etycznych w branży mody jest wykorzystywanie pracowników, szczególnie w krajach rozwijających się. Pracownicy ci często otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie i pracują w niebezpiecznych warunkach. Wzrost przemysłu szybkiej mody doprowadził do niebezpiecznego wyzysku siły roboczej, co wymaga uregulowań prawnych na wzór porozumienia Bangladesh Fire & Safety Accord, które wprowadza większe bezpieczeństwo dla ponad miliona pracowników w fabrykach w Bangladeszu​​.’Jednym z najważniejszych problemów etycznych w branży mody jest wykorzystywanie pracowników, szczególnie w krajach rozwijających się. Pracownicy ci często otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie i pracują w niebezpiecznych warunkach. Wzrost przemysłu szybkiej mody doprowadził do niebezpiecznego wyzysku siły roboczej, co wymaga uregulowań prawnych na wzór porozumienia Bangladesh Fire & Safety Accord, które wprowadza większe bezpieczeństwo dla ponad miliona pracowników w fabrykach w Bangladeszu​​.

Kwestie Środowiskowe:

Produkcja odzieży ma znaczący wpływ na środowisko, począwszy od zanieczyszczenia wód przez pestycydy stosowane w uprawie bawełny, po zrzuty ścieków w procesie farbowania. Taki rozwój branży mody powoduje ogromne szkody dla środowiska i zasobów naturalnych​​.

Dyskryminacja i Body Shaming: 

Branża mody często promuje niezdrowy wizerunek ciała, co może prowadzić do dyskryminacji i body shamingu. Modele reprezentujące marki mody są często nieproporcjonalnie szczupli, co wpływa na postrzeganie piękna i zdrowia w społeczeństwie. To może prowadzić do problemów z samoakceptacją i samopoczuciem wśród konsumentów, w tym do poważnych zaburzeń odżywiania​​.

Inicjatywy na rzecz Etycznej Mody: 

Aby przeciwdziałać tym problemom, niektóre marki i organizacje zwracają się ku etycznej modzie, która obejmuje używanie ekologicznych, naturalnych i bezokrutnych materiałów, a także zapewnienie humanitarnych warunków pracy i uczciwych wynagrodzeń dla pracowników. Na przykład, w Wielkiej Brytanii sprzedaż etycznie produkowanych ubrań wzrosła o 30% w 2004 roku w porównaniu z rokiem poprzednim​​.

Rozwiązania: 

Działania na rzecz etycznej mody obejmują nie tylko wybór zrównoważonych materiałów, ale także wsparcie dla sprawiedliwych praktyk w całym łańcuchu dostaw. W ramach tych działań, nasz klient, firma Lavmag, wdraża filozofię „less waste, more fashion”. Oznacza to, że Lavmag koncentruje się na redukcji odpadów i zwiększeniu efektywności każdego produktu, nie tylko pod względem materiałowym, ale także w całym procesie produkcji i dystrybucji. Firma ratuje ubrania z wadami, naprawia je, i w ten sposób zapobiega ich trafienu na wysypisko. Dzięki temu klienci mogą nabyć modną odzież w atrakcyjnych cenach, a jednocześnie wspierać zrównoważoną modę. Produkty Lavmag.eu pochodzą od popularnych marek, co gwarantuje ich jakość, a jednocześnie firma oferuje perełki modowe, które z różnych przyczyn nie znalazły się w tradycyjnych sklepach. Inicjatywa ta łączy dbałość o środowisko z modą, pokazując, że można wyglądać stylowo, jednocześnie wspierając ideę zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, mimo że branża mody online oferuje wiele wygód i możliwości, niesie ona ze sobą szereg poważnych wyzwań etycznych. Aby branża mogła rozwijać się w sposób zrównoważony, konieczne jest adresowanie tych problemów przez innowacje, odpowiedzialne praktyki biznesowe i świadomość konsumentów. Wprowadzenie etycznej mody wymaga zaangażowania zarówno ze strony marek, jak i konsumentów, którzy poprzez swoje wybory mogą wpływać na zmiany w branży. Kupowanie od marek, które stosują praktyki etyczne, może przyczynić się do zmiany w całym przemyśle. Wiele marek, influencerów oraz organizacji zdaje sobie sprawę z ważności promowania etycznych praktyk i walczy o ich wdrażanie. Dążenie do etycznej mody jest kluczowe dla stworzenia przemysłu, który będzie korzystny zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

4. Problem Zwrotów ze Względów Higienicznych

W branży mody online, niektóre produkty, takie jak bielizna czy kostiumy kąpielowe, są często wykluczone z możliwości zwrotu ze względów higienicznych. To stwarza dla konsumentów dodatkowe ryzyko związane z zakupem produktów, które nie mogą być zwrócone, nawet jeśli nie spełniają ich oczekiwań lub nie pasują.

Aspekty Higieniczne i Bezpieczeństwo: 

Produkty takie jak bielizna, stroje kąpielowe, czy inne artykuły osobiste, ze względów higienicznych i bezpieczeństwa, często są wyłączone z polityki zwrotów. To oznacza, że konsumenci muszą podejmować bardziej przemyślane decyzje zakupowe, mając na uwadze, że nie będą mogli zwrócić tych produktów, jeśli nie będą spełniały ich oczekiwań.

Wpływ na Decyzje Zakupowe: 

Brak możliwości zwrotu tych produktów może wpływać na decyzje zakupowe konsumentów, szczególnie w kontekście zakupów online, gdzie nie ma możliwości przymierzenia produktu przed zakupem. Klienci mogą być bardziej niechętni do zakupu tych produktów online, co może wpływać na strategie sprzedażowe sprzedawców.

Edukacja Konsumentów: 

Ważnym aspektem jest również edukacja konsumentów na temat produktów, które nie podlegają zwrotowi ze względów higienicznych. Informowanie klientów o polityce zwrotów i wyjaśnianie przyczyn takich ograniczeń może pomóc w budowaniu zaufania i zrozumienia ze strony konsumentów.

Etyka i Odpowiedzialność: 

W kontekście etyki i odpowiedzialności, firmy działające w branży mody online powinny rozważyć wpływ swojej polityki zwrotów na konsumentów i środowisko. Należy szukać rozwiązań, które minimalizują potencjalne negatywne konsekwencje, takie jak nadmierne marnowanie zasobów lub generowanie odpadów, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i higienę produktów.

Wyzwanie dla Branży: 

Problem zwrotów ze względów higienicznych stanowi wyzwanie dla branży mody online, wymagające znalezienia równowagi między zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny a zaspokojeniem potrzeb i oczekiwań klientów. Innowacyjne podejścia i technologie, a także świadoma komunikacja z klientami, mogą pomóc w lepszym zarządzaniu tym aspektem handlu elektronicznego.

Podsumowując, problem zwrotów ze względów higienicznych w branży mody online wymaga uwagi i strategicznego podejścia zarówno ze strony sprzedawców, jak i konsumentów. Przez odpowiedzialne i przemyślane praktyki, firmy mogą lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów, jednocześnie dbając o etyczne i zrównoważone działanie w branży.

5. Zjawisko „Wardrobing”

Wardrobing to praktyka zakupu ubrań na specjalne okazje z zamiarem zwrotu po ich użyciu. Takie działania nie tylko generują dodatkowe koszty dla sprzedawców, ale także podważają zaufanie i etykę w branży e-commerce.

Definicja i Skala Problemu:

„Wardrobing” to praktyka zakupu ubrań na specjalne okazje z zamiarem zwrotu po ich użyciu. Jest to forma oszustwa, która kosztuje branżę detaliczną miliardy dolarów rocznie w utraconych sprzedażach. Badanie National Retail Federation z 2021 roku szacuje, że oszustwa zwrotów, w tym wardrobing, kosztują branżę detaliczną 12,6 miliarda dolarów rocznie w utraconych sprzedażach​​.

Wpływ na Sprzedawców:

Wardrobing nie tylko generuje dodatkowe koszty dla sprzedawców, ale także komplikuje zarządzanie zapasami i ma negatywny wpływ na środowisko. Większość zwracanych towarów nie może być ponownie sprzedana w pełnej cenie, a zwroty zwiększają roczne koszty przetwarzania i często kończą na wysypiskach​​.

Strategie Zapobiegania Wardrobing:

Aby zapobiegać wardrobing, sprzedawcy online mogą podejmować różne kroki:

 1. Jasna Polityka Zwrotów: Wprowadzenie jasnej polityki zwrotów z rygorystycznymi wymaganiami może pomóc w ograniczeniu wardrobing. Na przykład, można skrócić okres na zwrot towaru do 30 dni lub wymagać, aby wszystkie przedmioty były zwracane w stanie nienoszonym i z oryginalnymi metkami.
 2. Tagi Anty-Wardrobing: Specjalne tagi umieszczone na ubraniach, butach i akcesoriach mody, które mają na celu zniechęcenie do praktyki „noszenia i zwracania”. Tagi te są wyraźnie widoczne i trudne do ukrycia, co zniechęca klientów do noszenia ubrań w miejscach publicznych przed ich zwrotem.
 3. Identyfikacja i Blokowanie Oszustów: Sprzedawcy mogą identyfikować i blokować konta klientów, którzy regularnie angażują się w wardrobing. Można to robić ręcznie, analizując historię zwrotów klienta, lub automatycznie za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które wykrywają oszustwa zwrotów.
 4. Dokładna Inspekcja Zwracanych Przedmiotów: Sprzedawcy powinni dokładnie inspekcjonować zwrócone przedmioty pod kątem subtelnych oznak wardrobing, takich jak uszkodzone metki, ślady makijażu, perfum, czy ślady użycia. Uważna kontrola może pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu wardrobing.
 5. Edukacja Konsumentów: Sprzedawcy mogą również edukować konsumentów na temat negatywnych skutków wardrobing dla środowiska, branży i społeczeństwa, promując odpowiedzialne zachowania zakupowe i zwrotne.

Przykłady Innowacyjnych Kampanii: Niektóre marki, takie jak Diesel, podejmują odważne kroki w kierunku akceptacji wardrobing i włączają go w swoje kampanie marketingowe. Diesel, na przykład, uruchomił kampanię „Enjoy Before Returning”, która promuje ideę zrównoważonego i odpowiedzialnego zachowania konsumenckiego oraz wyzwania konwencji w branży mody​​.

Świetnym przykładem skutecznego radzenia sobie z problemem wardrobingu jest przypadek sprzedawcy na Allegro, ClassyStyle_. Dzięki wdrożeniu aplikacji easyReturns, firma ta odnotowała znaczące zmniejszenie liczby przypadków wardrobingu. Aplikacja easyReturns umożliwia sprzedawcom na Allegro lepsze zarządzanie procesem zwrotów, oferując bardziej efektywny i przejrzysty system dla zarówno sprzedawców, jak i klientów. Implementacja tego rozwiązania pozwoliła ClassyStyle_ na bardziej rygorystyczne śledzenie i kontrolowanie zwrotów, co przyczyniło się do ograniczenia nieuczciwych praktyk, takich jak wardrobing. To pokazuje, jak nowoczesne narzędzia technologiczne mogą pomóc w walce z wyzwaniami stojącymi przed branżą e-commerce, jednocześnie poprawiając efektywność operacyjną i zadowolenie klientów.

Podsumowując, w obliczu wyzwań e-commerce w branży moda, takich jak wysokie koszty zwrotów, wpływ na środowisko, kwestie etyczne i jakościowe, problem zwrotów ze względów higienicznych oraz zjawisko „wardrobing”, istnieją rozwiązania, które mogą pomóc w kształtowaniu bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnych zakupów online. Kluczowym elementem w tej walce jest wykorzystanie zaawansowanych technologii i systemów zarządzania, towarami. By życie produktu nie kończyło się w momencie jego zwrotu, ale skupiało się na jego dalszym przetwarzaniu. Opracowany przez naszą firmę ekosystem informatyczny pozwolił na przestrzeni lat przetworzyć miliony produktów pochodzenia outletowego (w tym zwrotów konsumenckich, czy końcówek kolekcji), czym przyczyniliśmy się to redukcji odpadów czy emisji dwutlenku węgla. System easyItem, easyWMS oraz easyReturns przyspieszyły proces przetwarzania, sprzedaży oraz zoptymalizować proces magazynowania. Dzięki nam nasi klienci mogą przyczyniać się do walki z „ciemną stroną” e-commerce w branży moda, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój i odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Własny sklep czy marketplace?

Rozpoczynając działalność e-commerce, wiele osób zastanawia się nad wyborem między platformą handlową a własnym sklepem internetowym. Choć własny sklep internetowy oferuje pełną kontrolę nad marką i może być kuszącą perspektywą, stanowi on jednak wyzwanie szczególnie na początku drogi e-commerce. Powody są różnorodne:

 1. Budowanie Marki od Podstaw: Własny sklep wymaga tworzenia świadomości marki od zera, co jest czasochłonne i kosztowne. W przeciwieństwie do istniejących platform jak Allegro, gdzie zaufana baza klientów już istnieje, nowe sklepy muszą inwestować znacznie więcej w działania marketingowe, aby zbudować swoją obecność w sieci.
 2. Wyzwania Technologiczne i Operacyjne: Prowadzenie własnego sklepu wiąże się z koniecznością zarządzania technologią, logistyką i obsługą klienta. Od projektowania strony internetowej, przez zapewnienie bezpieczeństwa i szybkości działania, po zarządzanie zapasami i realizację zamówień – wszystkie te aspekty wymagają znaczących zasobów i umiejętności.
 3. Konkurencja na Rynku: Na rynku e-commerce panuje ogromna konkurencja. Wyróżnienie się wśród tysięcy innych sklepów i ofert wymaga nie tylko unikalnych produktów, ale także skutecznych strategii marketingowych i konkurencyjnych cen.
 4. SEO i Pozycjonowanie: Dobre pozycjonowanie w wyszukiwarkach jest kluczowe dla widoczności sklepu, a jego osiągnięcie wymaga czasu, wiedzy i ciągłej pracy nad optymalizacją strony.
 5. Koszty Początkowe: Rozpoczęcie działalności z własnym sklepem internetowym wiąże się z początkowymi kosztami, które mogą być znaczne, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój technologiczny i działania marketingowe.

Mimo tych wyzwań, posiadanie własnego sklepu internetowego może przynieść znaczne korzyści w dłuższej perspektywie, ale dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z e-commerce, korzystanie z platformy takiej jak Allegro może stanowić mniej ryzykowny i bardziej dostępny punkt startowy. Dzięki Allegro, nowe firmy mogą szybko dotrzeć do szerokiej bazy klientów, co jest kluczowe na wczesnym etapie rozwoju biznesu.

Dlatego też jeżeli planujesz otworzyć działalność e-commerce w Polsce, rozpoczęcie sprzedaży na Allegro może być strategicznie korzystnym wyborem. Allegro, będąc najpopularniejszą platformą e-commerce w kraju, nie tylko oferuje ogromny zasięg, ale również cieszy się dużym zaufaniem wśród polskich konsumentów. Dzięki silnej pozycji rynkowej i wysokiej świadomości marki, Allegro stanowi idealne miejsce startowe dla nowych przedsiębiorców e-commerce, umożliwiając im szybkie dotarcie do szerokiej i zróżnicowanej bazy klientów.

Włączenie się w ekosystem Allegro oznacza dostęp do platformy, która konsekwentnie inwestuje w innowacje i ulepszenia. Dostarcza sprzedawcom nowoczesne narzędzia do efektywnej sprzedaży i zarządzania sklepem, a także oferuje różnorodność kategorii produktowych, co pozwala na dotarcie do różnych segmentów rynku. Jest to szczególnie ważne dla nowych firm, które mogą eksperymentować z produktami, strategiami cenowymi i marketingowymi.

Co istotne, w kontekście polskiego rynku e-commerce, Allegro wyraźnie dominuje, a konkurencja jest znacznie mniej widoczna. Można powiedzieć, że w Polsce „liczy się Allegro, a potem długo, długo nikt”. Ta dominacja rynkowa czyni Allegro nie tylko platformą sprzedaży, ale prawdziwym fenomenem w polskim e-commerce, oferującym unikalne możliwości dla rozwoju biznesu. Konkurencyjność Allegro wobec globalnych graczy, takich jak Amazon, potwierdza, że jest to skuteczny partner dla firm, które chcą zacząć swoją przygodę z e-commerce w Polsce. Wybierając Allegro jako swój pierwszy kanał sprzedaży, nie tylko zyskujesz dostęp do dużej bazy klientów, ale również budujesz mocny fundament pod dalszy rozwój i sukces swojej firmy.

Jaki udział rynku ma Allegro w Polsce?

Według różnych źródeł, Allegro jest dominującą platformą e-commerce w Polsce. Oto kilka kluczowych informacji na temat jej udziału rynkowego i pozycji na rynku:

 1. Popularność i Użytkownicy: Allegro jest najpopularniejszą platformą zakupową w Polsce i największym graczem e-commerce pochodzenia europejskiego. Co miesiąc, około 20 milionów klientów odwiedza platformę, co stanowi większość wszystkich użytkowników Internetu w Polsce​​.
 2. Świadomość Marki: W raporcie „E-commerce w Polsce 2023” przeprowadzonym przez Gemius, Allegro utrzymało pierwsze miejsce pod względem spontanicznej świadomości marki, z 73% respondentów wskazujących na nią spontanicznie, a łącznie 86%​​.
 3. Rozwój Rynku: Allegro kontynuuje ekspansję, zwiększając swoją bazę klientów i ulepszając swoją ofertę na platformie, co pozwala firmie na osiąganie wyższych zysków mimo silnej konkurencji międzynarodowej, takiej jak Amazon​​.
 4. Liczba Sprzedawców i Użytkowników: Allegro posiada ponad 140 000 profesjonalnych sprzedawców i 20 milionów zarejestrowanych użytkowników, a te liczby mają tendencję do wzrostu. Dzięki skupieniu się na lokalnych konsumentach, Allegro utrzymuje silną pozycję na rynku, mimo obecności globalnych gigantów​​.
 5. Innowacje i Ulepszenia: Allegro konsekwentnie inwestuje w innowacje i ciągłe doskonalenie swojej platformy, co obejmuje rozbudowę sieci logistycznej zapewniającej szybkie i efektywne dostawy​​.

Podsumowując, Allegro utrzymuje silną i dominującą pozycję na polskim rynku e-commerce, oferując szeroki zakres produktów i usług oraz ciągle rozwijając swoją platformę w odpowiedzi na potrzeby lokalnych konsumentów

Jeżeli chodzi o e-commerce to najlepiej w Polsce zacząć sprzedawać na Allegro?

Tak, rozpoczęcie sprzedaży na Allegro może być korzystnym wyborem dla e-commerce w Polsce. Rozpoczynając działalność e-commerce w Polsce, warto rozważyć Allegro jako jeden z głównych kanałów sprzedaży. Jednak zawsze zaleca się również analizę specyfiki branży, produktów oraz grupy docelowej, aby wybrać najlepszą strategię e-commerce dla swojej firmy. Oprócz Allegro, istnieją inne platformy i kanały sprzedaży, które mogą być odpowiednie w zależności od specyfiki produktów i grupy docelowej. Przy podejmowaniu decyzji, warto również rozważyć takie czynniki jak koszty prowizji, logistyka, wsparcie dla sprzedawców oraz możliwości marketingowe oferowane przez różne platformy

Jak zacząć sprzedaż na Allegro?

Rozpoczęcie sprzedaży na Allegro jest z zasady bardzo proste i wymaga kilku kroków, które są stosunkowo proste i mogą zostać wykonane online. Należy pamiętać, że sprzedaż na Allegro wiąże się z przestrzeganiem zasad i regulaminu platformy które są jednakowe dla wszystkich (link do artykułu zasady sprzedaży na allegro). Aby uniknąć potencjalnych problemów bezwzględnie należy znać i rozumieć te zasady. Ponadto, Allegro oferuje różne zasoby i wsparcie dla sprzedawców, które mogą pomóc Ci w rozwoju Twojej działalności na platformie.

Aby zacząć należy:

 1. Założyć konto na Allegro: Pierwszym krokiem jest założenie konta na Allegro. Możesz to zrobić, odwiedzając stronę Allegro i klikając „Zarejestruj się”. Będziesz musiał podać podstawowe informacje, takie jak adres e-mail i hasło.
 2. Zweryfikować konto: Po założeniu konta, Allegro może wymagać weryfikacji tożsamości. Może to obejmować przesłanie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz adres działalności gospodarczej.
 3. Skonfigurować ustawienia Konta Sprzedawcy: Po weryfikacji musisz skonfigurować swoje konto sprzedawcy. Obejmuje to dodanie informacji o metodach płatności, preferencjach dostawy i zwrotów oraz innych szczegółach biznesowych.
 4. Następnie możesz zacząć dodawać oferty. To obejmuje opisanie produktów, ustalenie cen, dodanie zdjęć i wybranie odpowiednich kategorii. Allegro oferuje różne narzędzia i opcje, które pomagają w optymalizacji ofert pod kątem lepszego zasięgu i sprzedaży.
 5. Zarządzanie Zamówieniami i Logistyką: Gdy zaczniesz sprzedawać, ważne jest, aby skutecznie zarządzać zamówieniami i logistyką. Allegro oferuje różne narzędzia do zarządzania zamówieniami, wysyłką i obsługą klienta.
 6. Promuj Swoje Oferty: Możesz skorzystać z różnych opcji promowania swoich ofert na Allegro, takich jak reklamy płatne, promocje sezonowe lub program Allegro Smart!

Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję koniecznie przeczytaj nasz artykuł o “Ciemna Strona E-commerce: Ukryte Wyzwania Branży Mody Online”

Jeśli nadal nie jesteś pewny, jak zacząć sprzedaż na Allegro, nie martw się – jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Skontaktuj się z nami, a wesprzemy Cię w tym procesie, prowadząc krok po kroku przez wszystkie niezbędne etapy. Od założenia konta, przez weryfikację, aż po optymalizację i promocję Twoich ofert – będziemy Twoim przewodnikiem na każdym etapie.

Ponadto, jeśli masz wątpliwości dotyczące uruchomienia własnego sklepu internetowego lub wyboru najlepszego rozwiązania dla Twojego biznesu, również jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz do nas, a pomożemy Ci zrozumieć wszystkie opcje, doradzimy najlepsze strategie i technologie, które będą odpowiadać Twoim indywidualnym potrzebom i celom biznesowym.

Pamiętaj, że zarówno rozpoczęcie sprzedaży na Allegro, jak i otwarcie własnego sklepu internetowego to ważne kroki, które wymagają przemyślanych decyzji i strategii. Jesteśmy tutaj, aby upewnić się, że Twoja podróż w świecie e-commerce rozpocznie się od najlepszego możliwego startu. Skontaktuj się z nami już dziś, a wspólnie zrealizujemy Twój e-commerce sukces!

Porównanie Shoper, Prestashop, Magento

Jeśli stoisz przed wyborem platformy e-commerce dla swojego sklepu internetowego, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć swoje potrzeby biznesowe oraz różnice między dostępnymi opcjami. Ten proces decyzyjny jest kluczowy zarówno dla tych, którzy dopiero wkraczają w świat sprzedaży online, jak i dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy poszukują bardziej zaawansowanych rozwiązań.

Dla osób nowych w branży e-commerce, wybór platformy może wydawać się przytłaczający z powodu mnogości dostępnych opcji. Kluczowe jest tutaj skupienie się na prostocie użytkowania, intuicyjnym interfejsie oraz podstawowych funkcjach, które pozwolą na łatwe zarządzanie sklepem i jego promocją, bez potrzeby głębokiej wiedzy technicznej.

Z kolei doświadczeni przedsiębiorcy mogą szukać platform, które oferują większą skalowalność, zaawansowane funkcje zarządzania i optymalizacji SEO, a także szerokie możliwości integracji z innymi systemami i aplikacjami. W ich przypadku, wybór często sprowadza się do znalezienia rozwiązania, które zrównoważy zaawansowane funkcjonalności z efektywnością kosztową i możliwościami dostosowania do specyficznych potrzeb biznesowych.

Bez względu na to, czy jesteś na początku swojej e-commerce podróży, czy poszukujesz bardziej zaawansowanych opcji dla rozwijającego się biznesu, ważne jest, aby dokładnie przemyśleć na jakim etapie jesteś, czego potrzebujesz i czego możesz potrzebować w perspektywie najbliższego roku od wdrożenia.

Dlatego też skupimy się na trzech platformach sklepów internetowych: Shoper, PrestaShop i Magento. Każda z nich ma swoje unikalne cechy i funkcje, które mogą lepiej lub gorzej odpowiadać Twoim indywidualnym potrzebom.

Shoper

Shoper to platforma e-commerce SaaS, popularna w Polsce, idealna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Charakteryzuje się łatwością użytkowania, oferuje szeroki zakres funkcji zarządzania sklepem, możliwości dostosowania poprzez szablony oraz narzędzia SEO i marketingowe. Działa na modelu subskrypcji, zapewniając regularne aktualizacje i wsparcie techniczne. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla użytkowników poszukujących prostoty i efektywności w prowadzeniu działalności e-commerce.

PrestaShop

PrestaShop to otwartoźródłowa platforma e-commerce, znana z elastyczności i bogatej funkcjonalności, idealna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia pełne dostosowanie sklepu dzięki modułom i szablonom, oferując zarządzanie produktami, zamówieniami i klientami. Zapewnia narzędzia SEO, a jej otwartoźródłowy charakter pozwala na zaawansowane modyfikacje. Jest bezpłatna w podstawowej wersji, ale wymaga własnego hostingu i potencjalnie dodatkowych kosztów związanych z rozszerzeniami oraz wsparciem technicznym. Jest to dobry wybór dla tych, którzy chcą większej kontroli nad swoim sklepem internetowym.

Magento

Magento to zaawansowana, otwartoźródłowa platforma e-commerce, przeznaczona głównie dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Charakteryzuje się wysoką skalowalnością i elastycznością, umożliwiając obsługę dużych wolumenów transakcji i rozbudowanych katalogów produktów. Oferuje bogaty zestaw funkcji, w tym zaawansowane opcje zarządzania produktem, niestandardowe możliwości integracji oraz potężne narzędzia do optymalizacji SEO. Jego złożoność wymaga jednak technicznej wiedzy lub wsparcia deweloperskiego. Magento jest dostępne w wersji bezpłatnej (Community Edition) oraz płatnej (Enterprise Edition). Jest idealnym wyborem dla firm poszukujących rozwiązania o dużej mocy i potencjale do indywidualnego dostosowania.

Ogólne porównanie

Porównanie platform e-commerce takich jak PrestaShop, Shoper i Magento wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów, takich jak funkcjonalność, skalowalność, łatwość użytkowania, wsparcie i koszty. Oto krótkie porównanie tych trzech platform:

 1. Shoper (platforma popularna w Polsce):
  • Funkcjonalność: Shoper jest dobrze dostosowany do potrzeb lokalnego rynku i oferuje szereg funkcji przyjaznych dla użytkowników.
  • Skalowalność: Jest odpowiedni dla małych i średnich sklepów, ale może nie być najlepszym wyborem dla dużych przedsiębiorstw.
  • Łatwość użytkowania: Charakteryzuje się prostym interfejsem i jest łatwy w konfiguracji, co jest plusem dla mniej technicznych użytkowników.
  • Wsparcie: Oferuje dobre wsparcie klienta, szczególnie na lokalnym rynku.
  • Koszty: Jest to płatna platforma SaaS z różnymi planami cenowymi, zależnymi od potrzeb użytkownika.
 2. PrestaShop:
  • Funkcjonalność: PrestaShop oferuje bogatą gamę funkcji i jest szczególnie odpowiedni dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ma otwartoźródłowy charakter, co pozwala na dużą elastyczność i dostosowanie.
  • Skalowalność: Dobrze radzi sobie ze skalowalnością, ale może wymagać dodatkowych zasobów i optymalizacji dla bardzo dużych sklepów.
  • Łatwość użytkowania: Jest stosunkowo łatwy w obsłudze, ale niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać wiedzy technicznej.
  • Wsparcie: Społeczność użytkowników i deweloperów jest aktywna, ale wsparcie oficjalne może być ograniczone.
  • Koszty: Jako platforma open-source, jest dostępny bezpłatnie, ale koszty mogą wynikać z potrzeby zakupu dodatkowych modułów, integracji czy usług hostingowych.
 3. Magento:
  • Funkcjonalność: Magento jest bardzo potężną platformą, idealną dla dużych przedsiębiorstw i sklepów o złożonych wymaganiach.
  • Skalowalność: Zapewnia doskonałą skalowalność, mogąc obsługiwać duże wolumeny transakcji i produktów.
  • Łatwość użytkowania: Jest dość skomplikowany w użyciu i wymaga technicznej wiedzy lub wsparcia dewelopera.
  • Wsparcie: Ma silną społeczność i szeroki zakres zasobów, ale złożoność systemu może wymagać profesjonalnego wsparcia.
  • Koszty: Magento Community Edition jest darmowe, ale Enterprise Edition jest płatne i może być kosztowne, zwłaszcza z uwzględnieniem kosztów rozwoju i utrzymania.

Porównanie pod kątem SEO

Pod kątem optymalizacji dla wyszukiwarek (SEO), wybór platformy e-commerce ma znaczący wpływ na widoczność i pozycjonowanie sklepu internetowego. Przyjrzyjmy się, jak PrestaShop, Shoper i Magento radzą sobie z SEO:

 • Shoper:
  • Zalety: Shoper, jako platforma SaaS, jest ciągle aktualizowany z myślą o SEO. Oferuje przyjazne dla SEO URL-e, łatwą edycję metadanych oraz integrację z Google Analytics i Google Search Console.
  • Wady: Możliwości dostosowania SEO mogą być nieco ograniczone w porównaniu z otwarto źródłowymi rozwiązaniami, gdzie masz pełną kontrolę nad kodem.
 • PrestaShop:
  • Zalety: PrestaShop jest dość przyjazny dla SEO. Oferuje łatwe zarządzanie URL-ami, tytułami strony i metadanymi. Pozwala również na tworzenie mapy witryny i wykorzystanie tagów canonical.
  • Wady: Wymaga często dodatkowych modułów do pełnej optymalizacji SEO, co może zwiększyć koszty i wymagać dodatkowej konfiguracji.
 • Magento:
  • Zalety: Magento jest bardzo potężne pod względem SEO. Oferuje zaawansowane opcje optymalizacji, takie jak obsługa wielu języków, pełna kontrola nad URL-ami, metadanymi, nagłówkami i strukturą nawigacji.
  • Wady: Jego złożoność może wymagać wsparcia specjalistów SEO i deweloperów do pełnego wykorzystania możliwości SEO.

Porównanie performance’u

Porównanie wydajności PrestaShop, Shoper i Magento wymaga zwrócenia uwagi na różne aspekty, takie jak szybkość ładowania stron, obsługa dużego ruchu i skomplikowanych operacji, a także skalowalność. Oto syntetyczne zestawienie:

 • Shoper:
  • Szybkość Ładowania: Jako platforma SaaS, Shoper jest zazwyczaj dobrze zoptymalizowany pod kątem szybkości ładowania, oferując dobre wyniki bez potrzeby ręcznej optymalizacji.
  • Obsługa Ruchu: Skutecznie radzi sobie z umiarkowanym ruchem, lecz jako platforma SaaS, może mieć ograniczenia przy ekstremalnie dużym ruchu.
  • Skalowalność: Dobra dla małych i średnich sklepów, ale może być mniej elastyczna w przypadku dużych przedsiębiorstw z bardziej złożonymi potrzebami.
 • PrestaShop:
  • Szybkość Ładowania: PrestaShop ma przyzwoitą szybkość ładowania, ale może wymagać optymalizacji, szczególnie przy użyciu wielu modułów i rozszerzeń.
  • Obsługa Ruchu: Dobrze radzi sobie z umiarkowanym ruchem, ale dla dużych sklepów może wymagać dodatkowych zasobów serwerowych.
  • Skalowalność: Oferuje dobrą skalowalność, ale jej pełne wykorzystanie może wymagać technicznej wiedzy i odpowiedniej konfiguracji serwera.
 • Magento:
  • Szybkość Ładowania: Magento może być wolniejsze w ładowaniu, szczególnie jeśli nie jest odpowiednio zoptymalizowane, co jest wynikiem jego złożoności.
  • Obsługa Ruchu: Wysoce wydajne w obsłudze dużego ruchu i złożonych operacji, szczególnie w wersji Enterprise.
  • Skalowalność: Jest najbardziej skalowalną platformą z tych trzech, idealną dla dużych, szybko rozwijających się sklepów i przedsiębiorstw.

Podsumowanie:

Dla mniejszych przedsiębiorstw z ograniczonymi zasobami: Shoper może być dobrym wyborem ze względu na prostotę obsługi i podstawowe funkcje SEO bez potrzeby głębokiej wiedzy technicznej. Shoper oferuje stabilną wydajność i jest łatwy w obsłudze, ale może mieć ograniczenia dla bardzo dużych sklepów.

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw z zasobami na rozwój: Magento oferuje najwięcej możliwości optymalizacji SEO, ale wymaga bardziej zaawansowanych umiejętności i większych inwestycji. PrestaShop znajduje się gdzieś pośrodku, oferując dobre możliwości SEO z większą elastycznością niż Shoper, ale mniejszą złożonością niż Magento.

PrestaShop jest dobrą opcją dla sklepów o średniej wielkości, ale wymaga optymalizacji dla najlepszej wydajności. Magento jest najlepszym wyborem dla dużych przedsiębiorstw potrzebujących wysokiej wydajności, ale wymaga znacznych zasobów i optymalizacji.

Wybór platformy zależy od specyficznych potrzeb biznesowych, budżetu, skali działalności i zasobów technicznych. Każda z tych platform ma swoje mocne i słabe strony, które należy rozważyć w kontekście indywidualnych celów i oczekiwań e-commerce.

Wybór platformy powinien więc uwzględniać nie tylko funkcje SEO, ale także zasoby i umiejętności techniczne dostępne dla Twojego biznesu.

Porównanie BaseLinker Apilo SellAssist

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie e-commerce, zarządzanie sprzedażą wielokanałową stało się kluczowym elementem prowadzenia skutecznego biznesu online. Narzędzia takie jak BaseLinker, ApiLO i SellAssist stanowią istotne komponenty w arsenale każdego sprzedawcy internetowego, oferując różnorodne funkcjonalności ułatwiające zarządzanie sprzedażą, zamówieniami, magazynem oraz integracje z różnymi platformami e-commerce i marketplace’ami.

Porównanie tych narzędzi jest istotne, ponieważ każde z nich oferuje unikalne cechy i funkcje, które mogą lepiej odpowiadać różnym potrzebom biznesowym. BaseLinker wyróżnia się ogromną ilością integracji i automatyzacją procesów, ApiLO oferuje zaawansowane opcje automatyzacji i integracji, a SellAssist skupia się na efektywnym zarządzaniu wielokanałową sprzedażą i asortymentem. Wybór odpowiedniego narzędzia może znacząco wpłynąć na efektywność, koszty operacyjne i ostatecznie na sukces w sprzedaży online. W związku z tym, dokładne porównanie tych platform pomoże w podjęciu świadomej decyzji, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom Twojego biznesu.

BaseLinker to lider wśród narzędzi do zarządzania sprzedażą wielokanałową, znany ze swojej mnogości integracji i automatyzacji procesów. Obsługuje ponad 1000 marketplace’ów, sklepów online, przewoźników i systemów księgowych, oferując zarządzanie zamówieniami, wysyłką, automatyzację workflow oraz wszechstronne możliwości dropshippingu. Jednak, zmiana cennika w styczniu 2024, zwłaszcza w programie Enterprise, spowodowała znaczny wzrost kosztów dla dużych sprzedawców, co wymaga przemyślanej analizy ekonomicznej przed podjęciem decyzji o wdrożeniu lub kontynuacji korzystania z BaseLinker.

Apilo, będąc wartościową alternatywą dla BaseLinker, stopniowo zbliża się do jego funkcjonalności, choć lista dostępnych integracji jest nieco krótsza. Oferuje zaawansowane opcje zarządzania wielokanałowego, w tym integracje z hurtowniami i automatyczne wystawianie produktów, a także wysokiej jakości autoresponder do komunikacji z klientami. Znaczącą przewagą Apilo nad BaseLinker jest jego obsługa techniczna, obejmująca wsparcie chat i telefoniczne.

SellAssist, z kolei, oferuje wszechstronne narzędzia do zarządzania sprzedażą wielokanałową, ale jego funkcje i wygląd mogą wydawać się archaiczne i toporne w porównaniu z innymi narzędziami. Choć skupia się na efektywnym zarządzaniu asortymentem i zamówieniami, może nie być najlepszym wyborem dla sprzedawców szukających bardziej zaawansowanych i nowoczesnych rozwiązań.

Wady i zalety

BaseLinker

 • Zalety:
  • Obszerny zakres integracji z ponad 1000 platformami e-commerce, marketplace’ami, przewoźnikami i systemami księgowymi
  • Zaawansowane funkcje zarządzania wielokanałowego, takie jak automatyzacja zamówień, wystawiania ofert, obsługi klienta i zarządzania magazynem
  • Elastyczne plany subskrypcji, model pay-as-you-go
 • Wady:
  • Ograniczona obsługa techniczna
  • Cena dla klientów Enterprise

ApiLO

 • Zalety:
  • Zaawansowane opcje automatyzacji i integracji, takie jak tworzenie złożonych warunków i akcji, integracja z smart urządzeniami i usługami w chmurze
  • Dobra obsługa techniczna
  • Cena
 • Wady:
  • Mniejszy zakres integracji niż BaseLinker

SellAssist

 • Zalety:
  • Wszechstronne narzędzia do zarządzania sprzedażą wielokanałową, z silnym naciskiem na automatyzację i efektywność zarządzania asortymentem i zamówieniami
  • Możliwość tworzenia dodatkowych integracji
  • Cena
 • Wady:
  • Wygląd i funkcje przypominające Sello

Podsumowanie

BaseLinker jest liderem na rynku polskim pod względem liczby integracji i zaawansowanych funkcji zarządzania wielokanałowego. ApiLO wyróżnia się zaawansowanymi opcjami automatyzacji i integracji, a SellAssist oferuje wszechstronne narzędzia do zarządzania sprzedażą wielokanałową, z silnym naciskiem na automatyzację i efektywność zarządzania asortymentem i zamówieniami.

Zmiany cennika BaseLinkera, które weszły w życie w styczniu 2024 roku, mogą mieć znaczący wpływ na wybór narzędzia do zarządzania sprzedażą wielokanałową. Dla małych i średnich sprzedawców zmiany te nie są w większości przypadków dotkliwe, natomiast dla sprzedawców z dużą ilością zamówień mogą oznaczać nawet kilkukrotny wzrost kosztów.

W związku z tym, sprzedawcy, którzy planują wdrożenie lub zmianę narzędzia do zarządzania sprzedażą wielokanałową, powinni dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości finansowe. Jeśli wpadli w program Enterprise i nie wykorzystują w pełni jego funkcjonalności, powinni rozważyć zmianę na inne narzędzie, które oferuje podobne możliwości w niższej cenie.

Jeśli natomiast nie wpadli w program Enterprise i nie przewidują, że to nastąpi w najbliższym czasie, to BaseLinker nadal pozostaje dobrym wyborem. Kolejną naturalną alternatywą jest ApiLO, które oferuje podobne możliwości, ale w niższej cenie. SellAssist natomiast nie jest zalecany, ponieważ jego wygląd i funkcje przypominają Sello.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc Ci w wyborze narzędzia do zarządzania sprzedażą wielokanałową:

 • Rozważ swoje potrzeby biznesowe: jakie kanały sprzedaży chcesz obsługiwać? jakie funkcje są dla Ciebie najważniejsze?
 • Porównaj oferty różnych dostawców: zwróć uwagę na zakres integracji, funkcjonalności, ceny i obsługę klienta.
 • Zdobądź opinie innych użytkowników: przeczytaj recenzje i fora dyskusyjne, aby dowiedzieć się, jak inne firmy oceniają dany produkt.

Wybór statusów w Baselinker.com

W systemie BaseLinker, podstawowe statusy zamówień są zazwyczaj zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały kluczowe etapy procesu realizacji zamówienia. Chociaż konkretny zestaw statusów może się różnić w zależności od konfiguracji i potrzeb danego użytkownika, istnieje kilka typowych statusów, które są powszechnie stosowane.

Statusy w systemie BaseLinker służą do zarządzania i monitorowania procesu realizacji zamówień. Są to etykiety przypisywane do zamówień na różnych etapach ich przetwarzania, co pozwala na łatwe śledzenie postępu i organizację pracy.

Oto kilka przykładów typowych statusów, które mogą być używane w BaseLinker:

 • Nowe Zamówienie: Dla świeżo otrzymanych zamówień, które jeszcze nie zostały przetworzone. Jest to początkowy status, który wskazuje, że zamówienie zostało złożone, ale jeszcze nie zostało przetworzone. W tym statusie będziemy też mieli zamówienia które mogą być jeszcze nieopłacone.
  Naszą rekomendacją jest automatyczne sortowanie zamówień na kurierów. Każdy kurier to osobny status. Odpowiednie utworzone akcje automatyczne posortują nam opłacone zamówienia po statusach odzwierciedlających kurierów
 • W Trakcie Realizacji: Zamówienie jest przetwarzane, np. produkty są kompletowane do wysyłki. Oznacza, to że zamówienie zostało zaakceptowane do realizacji, np. produkty są przygotowywane do wysyłki
  W tym miejscu warto przemyśleć czy status w trakcie Realizacji jest dla nas wystarczający. W organizacjach gdzie na magazynie pracuje więcej niż 2 osoby, a codziennie jest powyżej 100 zamówień. Warto rozbić ten status na Zbieranie i Pakowanie. Zdecydowanie łatwiej będzie o przejrzystość i podział prac. A przepływ zamówień między statusami będzie nam pokazywał na jakim etapie w magazynie są zamówienia.
 • Oczekuje na Płatność: Dla zamówień, które oczekują na wpłatę od klienta. Ten status może być stosowany, gdy zamówienie czeka na zapłatę ze strony klienta. Warto zastanowić się czy ten status nie powinien być zarezerwowany dla zamówień płatnych przy odbiorze.
 • Wysłane: Zamówienie zostało wysłane do klienta. Wskazuje, że zamówienie zostało przekazane kurierowi, lub że zostało spakowane i oczekuje na podjęcie przez kuriera.
 • Zakończone: Cały proces zamówienia został zakończony pomyślnie. Oznacza, że cały proces zamówienia został ukończony, a produkt dotarł do klienta i spełniono wszystkie wymagania. Wykorzystując akcję automatyczną w baselinker, można ją ustawić aby monitorować przesyłkę i po jej doręczeniu zmienić w zamówieniu dostarczonym status na zamówiony. Z akacją tą i statusem wysłane można powiązać kolejną akcję którą będzie zliczała dni wystąpienia w statusie wysłane i jeśli przekroczy jakiś czas, możemy ustawić w akcji wysyłanie maila lub sms do klienta z przypomnieniem o przesyłce.
 • Anulowane: Zamówienie zostało anulowane, np. z powodu braku płatności lub na życzenie klienta. Warto stosować ten status chociażby ze względu na sprzedaż odbywającą się na marketplace. Dzięki nim będziemy wiedzieli że do takich zamówień należy np wystąpić o zwrot prowizji na Allegro lub innym marketplace.
 • Zwrot: Oznacza, że klient dokonał zwrotu produktu. Ze względu na ilość operacji W tym statusie, omówimy go w kolejnym wpisie.

System statusów w BaseLinker jest elastyczny i może być dostosowywany do specyficznych potrzeb biznesowych użytkownika. Można tworzyć własne statusy, co pozwala na jeszcze bardziej szczegółowe zarządzanie procesem sprzedaży i realizacji zamówień. Automatyzacja zmiany statusów oraz integracja z innymi systemami (jak magazyny, kurierzy, sklepy internetowe) dodatkowo usprawnia pracę i pomaga w efektywnym zarządzaniu zamówieniami.

Od pomysłu do realizacji, czyli zanim otworzę sklep internetowy.

Od pomysłu do realizacji czyli zanim otworzę sklep internetowy.

Założenie sklepu trwa parę minut. Produkty wprowadzają się same, bo przecież komputer jest od tego żeby robić to za mnie. Klientów w sieci jest cała masa zatem już po miesiącu działalności zaczynam zarabiać. Po trzech miesiącach od rozpoczęcia stać mnie już na niezły samochód.

Tak wygląda przeciętne wyobrażenie na temat sprzedaży internetowej. Bardzo często kreowane w filmach lub przez osoby nie doświadczone. Rzeczywistość bywa jednak surowa, dlatego do tej działalności jak do każdego nowego biznesu, należy podejść profesjonalnie i wcześniej przygotować się. Pamiętajmy również o tym że ucząc się na cudzych błędach mniej zapłaciły niż w przypadku popełniania ich na własnej skórze.

Decyzja o wejściu w e-handel.

Decyzja o rozpoczęciu handlu przez internet bierze się zazwyczaj z dwóch źródeł. Pierwszym z nich i dość naturalnym jest chęć dotarcia do nowego rynku zbytu. Jeżeli prowadzimy sklep lub działalność hurtową, posiadamy pewien zasięg terytorialny którego wielkość jest zależna  od tego na jak wielką skalę prowadzimy działania marketingowe lub jaką posiadamy sieć sprzedaży. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić nasz rynek. W przypadku sprzedaży przez internet proponuję od razu zbudować wyobrażenie o nim jako o odrębnej formie rynku na który chcemy wejść. Pozwoli nam to na budowanie rozróżnialnego wyobrażenia tej formy sprzedaży, a w przyszłości nieszablonowego podejścia do kształtu handlu.

Drugie źródło  to chęć założenia własnej działalności w oparciu o znane sobie branże i produkty bądź chęć zmonetaryzowania zainteresowań lub hobby. Zwłaszcza ten ostatni jest olbrzymim bodźcem by zacząć zarabiać na tym co kochamy. Wówczas pasja staje się sposobem na życie i dostarcza wiele satysfakcji.

Obie decyzje wymagają solidnego przygotowania aby to z czym wyjdziemy do klienta było profesjonalne i odniosło sukces. Świadomość tego z jakiego punktu zaczynam pozwoli na lepszy start i świadome przygotowania.

Brak organizacji wdrożenia sprzedaży  internetowej jest najczęstszym powodem przypadkowości działań, generowania niepotrzebnych kosztów a w efekcie niepowodzenia całego projektu.

Czy wszystkim można handlować w internecie?

Oczywiście tak, pod warunkiem że nie łamie to obowiązującego prawa. Wielu ekspertów uważało że nie można handlową odzieżą czy okularami ze względu na fakt dopasowania rozmiarów i zbyt dużej różnorodności wzorów. Rynek jednak to zweryfikował w bardzo łatwy sposób szczegółowo opisując rozmiarówkę oraz program zwrotów i wymiany. I tak odzież jest aktualnie bardzo popularną kategorią.

Innym przykładem jest żywność. Gdzie pojawiło się pytanie po co sprzedawać przez internet artykuły pierwszej potrzeby, typu chleb czy masło, skoro na każdym rogu ulicy mamy sklepik z w którym się zaopatrzymy. Do tego dochodzi  sieć hipermarketów kusząca atrakcyjnymi cenami która wypracowała w nas model zaopatrywania się na dłuższy czas większymi zakupami. Jednak te ostatnie również zaczęły tworzyć sklepy internetowe gdzie zakupów możemy dokonać przez internet w cenach półkowych a produkty dostarczone będą pod drzwi domu o wybranej przez nas porze.  Dzięki temu największą wartością stał brak potrzeby przemierzania marketów oraz wystawania w kolejkach do kasy.

W tym przypadku okazało się że zaoferowanie podstawowych dóbr w tak wygodnej postaci, z dopasowaniem godzin dostaw, otworzyło nowy rynek.

Jest to przykład pokazujący że wszystkim można handlować po przez wyróżniającą ofertę i proponując nieszablonowe rozwiązania.

Już w tym miejscu warto zastanowić się czy jest coś co w przyszłości wyróżni moją ofertę na tle konkurencji.

Wybór branży.

Wybór branży stanowi bardzo ważny aspekt który zdecyduje o tym jak będzie wyglądała przyszłość e-commerce w firmie. To właśnie ona determinuje takie aspekty jak:

 • konkurencja
 • marża
 • logistyka

Dlatego też nie może on być przypadkowy.  Analiza tych trzech punktów już na samym początku powie nam dużo o tym jakie szanse ma nasz projekt.

Konkurencja

Każda branża składa się z innego otoczenia konkurencyjnego, a te z kolei posiadają różną strategię biznesową. Jeżeli wprowadzamy działającą firmę do sieci to mamy ułatwione zadanie, jednak w przypadku nowej działalności będzie na początku trudno. Dlatego dobrze poświęcić czas na analizę konkurencji w których pod uwagę warto wziąć:

 • największych graczy na rynku danej branży
 • producentów lub importerów
 • dostępność produktów
 • analiza konkurencji w sieci
 • analiza sklepów internetowych
 • konkurencja na portalach ofertowych (np. Allegro)

Marże

To również branża będzie miała największy wpływ na marże jakie wypracowywać będzie nasz sklep internetowy.  Charakterystyka produktów którymi będziemy handlować narzuci nam ile możemy na nim zarobić. Kalkulując jednak ceny musimy wziąć pod uwagę:

 • koszty pakowania – na które oprócz opakowań, wypełniacza paczki lub taśmy klejącej doliczyć będzie trzeba również koszty pracy
 • koszty prowadzenia sklepu – założenie sklepu, opłaty abonamentowe lub utrzymanie serwera.
 • koszty stałe – wysokość opłat które musimy ponosić nie zależnie od tego czy udaję nam się w tym czasie wypracowywać zysk. Np. koszty pracowników, utrzymanie biura, magazynu.
 • sezonowość sprzedaży – niektóre produkty będą wykazywały olbrzymią sprzedaż w pewnych okresach czasu. Pamiętajmy również że produkty mogą być aktualnie popularne i z czasem gdy moda przeminie przestaną się sprzedawać.
 • mój czas pracy

Przy ostatnim z punktów warto się głębiej zastanowić. Ponieważ osoby budujące swój biznes od podstaw uważają że czas jaki spędzą same przy np. pakowaniu paczek jest oszczędnością pieniędzy ponieważ nie trzeba zatrudniać pracownika. Początkowo na pewno tak. Jednak z biegiem czasu może okazać się że na naszej głowie jest tak wiele obowiązków, jak bieżąca obsługa zamówień i wysyłka że nie będzie możliwe nic innego. Pamiętajmy że firma która się nie rozwija regularnie, tak naprawdę się cofa. Dlatego z biegiem czasu będzie trzeba zatrudnić pracownika. Pamiętajmy również o tym aby ceny kalkulować w taki sposób aby pozwoliły nam na dalszy rozwój.

Logistyka

Branża będzie nam również narzucać to jak w firmie będzie wyglądała logistyka. Począwszy od tego czym handlujemy a co za tym idzie w jaki sposób będziemy to wysyłać do klienta po firmę kurierską z którą podpiszemy umowę, a która jak się okaże w przyszłości będzie jednym z ważniejszych partnerów biznesowych

Jak w takim razie wybrać branżę?

Oto najważniejsze wskazówki:

Własne zainteresowania / znajomość rynku – Najłatwiej kierować się własnymi zainteresowaniami lub doświadczeniem w branży. Znając i dostrzegając wszystkie niuanse rynkowe znacznie łatwiej będzie zacząć. Wiedząc co jest istotne, jak kupują klienci, kim i gdzie są dostawcy oraz na jakich warunkach działają z detalistami, ile środków będziemy potrzebowali na wystartowanie, który towar najlepiej rotuje, a czego warto nie ruszać – pozwoli trafniej podjąć decyzję. Znając branże wiesz czy wszystkie karty są już dawno rozdane czy może jest miejsce na coś nowego, świeżego z lepszą obsługą albo niszowego. Wiedza o specyfice rynku jest kluczowa.

Poza tym znajomość oferowanego towaru pozwoli na bardziej fachowe doradztwo. Będziesz mógł stworzyć tematycznego bloga pokazującego praktyczne wykorzystanie produktów z Twojej oferty. Ekspercka pomoc klientom w rozwiązywaniu ich problemów, odzwierciedli się w liczbie zamówień.

Niszowość – Im towar bardziej niszowy tym łatwiej wystartować i zaistnieć na rynku, gdyż jest mniejsza konkurencja. Najlepiej znaleźć niszę przy dużej, popularnej branży. Zamiast księgarni lepiej prowadzić np. księgarnię ekonomiczną. Zamiast sklepu sportowego, sklep ze sprzętem do golfa albo tenisa. Szybciej zbudujesz markę i nie będzie walczyć tylko ceną.

Duży popyt na produkty – im klienci są bardzie zdeterminowani na zakup tym lepiej, mniej wtedy analizują wszystkie aspekty i szybciej dokonują transakcji.

Częstotliwość kupowania – dobrze wybrać branżę, w której klienci dokonują zakupu kilka razy w roku. Jeśli będziesz handlować telewizorami plazmowymi to po transakcji konsument pojawi się ponownie najprawdopodobniej za 5 lat. Ciągłe zdobywanie nowych użytkowników jest bardzo kosztowne. Wybierz produkty kupowane parę razy w roku (jak: odzież czy zabawki dla dzieci).

Dostosowana do posiadanych zasobów finansowych – Wielu  osób zaczynając ma bardzo skromne środki na start. Gdy w branży wymagane jest posiadanie towaru na magazynach lub zamawiając produkty od dostawców musisz realizować minimum logistyczne za np. 5000 zł, może być to bariera nie do przeskoczenia. Przeanalizuj wybór branży pod tym kątem.

Sezonowość – przemyśl czy w branży nie ma sezonowości. Sprzedając łańcuchy śniegowe tak konkretnie pohandlujesz zaledwie przez 3 miesiące w roku. Co przez pozostałe 9 miesięcy ? Czy krótki okres dużej sprzedaży pozwoli się Tobie utrzymać do kolejnej zimy?

Jeśli już pojawi się sezonowość to zdywersyfikuj ofertę. Przykładowo zimą sprzedawaj deski snowboardowe, a latem kitesurfingowe (dyscypliny sportowe w jakimś stopniu ze sobą powiązane).

Gabaryty towaru – wielkość ma znaczniej wpływa na wielkość magazynu, czasochłonność pakowania i koszt wysyłki. Im towar mniejszy tym lepiej (przynajmniej na początku). Na dużego rozmiaru produkty, potrzebujesz większego magazynu. Jeśli nie posiadasz własnego to musisz go wynająć. Wiąże się z kosztami. Jeśli nie przewidujesz dużego budżetu marketingowego na start, który automatycznie przyciągnie ruch na stronę (poprzez np. SEM). Okaże się, że do biznesu będziesz dokładać – tego nie chcemy. Rozpoczynając możesz mieć pewność, że trochę czasu minie zanim zaczniesz być widoczny w sieci. Mało gabarytowe produkty możesz na początku składować w domu (ograniczając koszty stałe). Liczba wydatków powinna rosnąć proporcjonalnie do liczby zamówień.

Kruchość towaru – sprzedając porcelanę czy szkło musisz się liczyć, że towar może zostać uszkodzony podczas transportu. Oczywiście z firmami kurierskimi jesteś w stanie podpisać odpowiednie umowy na „traktowanie paczek z należytą ostrożnością” oraz rekompensatę takich zdarzeń. Jednak jeśli do klientów dotrze uszkodzona przesyłka to będą obwiniać Ciebie. Pojawi się spora liczba telefonów z pretensjami oraz negatywne emocje. Już na samym początku na portalach opiniotwórczych (jak opineo czy zaufane opinie ceneo) pojawią się nieprzychylne wpisy. Tłumaczenie że to wina firm transportujących mało pomoże. Przy towarze łatwym na uszkodzenia renoma i jakość Twojego sklepu leży w rękach przewoźników i poczty polskiej – czy na pewno tego chcesz?

Poza tym firmy kurierskie dobrze się orientują w realiach. Ciężko upilnować wszystkich pracowników w rozdzielniach oraz kierowców. Podpisanie umowy na ostrożniejsze traktowanie Twoich paczek podniesie koszt transportu, co po dokładnych obliczeniach może być nieopłacalne. Dodatkowo  proces reklamacyjny trwa zazwyczaj 30 dni -czytaj tyle czasu trzeba czekać na zwrot środków. Może to zachwiać naszą płynność finansową, jeśli sytuacji będzie dużo.

Wysoka wartość towaru – lepiej sprzedawać towary droższe od tańszych, gdyż łatwiej zbudować dochodowy biznes. Matematyka w tym miejscu jest dość istotna. Gdy z marżą 20% sprzedasz towar za 50 zł – zarobisz 10 zł. Gdy sprzedasz za 500 zł – zyskasz 100 zł. Mocno upraszczając by zarobić 5000 zł w pierwszym przypadku potrzebujesz 500 zamówień w drugim jedynie 50. Nie musimy mówić, że łatwiej sprzedać coś 50 razy niż 500 razy.

Poza tym sporo zaoszczędzisz. Czas pakowania drogich produktów o podobnych gabarytach jest porównywalny z tańszymi. Pragmatycznie lepiej pakować 2 paczki dziennie niż 20. Mniej czasu, mniej energii, mniej zużytych materiałów, mniej potrzebnych ludzi, mniej kosztów – większy zysk.

Produkty unikalne – Jeśli wykonujesz unikalne produkty, robione np. własnoręcznie, Internet jest idealnym miejscem by to sprzedawać. Nie posiadasz w tym momencie konkurencji, dzięki czemu nie musisz rywalizować ceną, obawiając się kanalizacji rynku i spadku marż do poziomu nieopłacalności.

Konkurencja i klienci – Nijakość już dawno przeszła do lamus. Dzisiaj trzeba się wyróżniać by zwrócić na siebie uwagę. Najlepiej być odmiennym w jednym z aspektów, na który klienci są wyczuleni. Oto lista najważniejszych z nich:

 • Wysoka jakość obsługi
 • Serwis posprzedażowy
 • Dodatkowe usługi (montaż, stała opieka)
 • Klimat i stylistyka sklepu
 • Bogactwo oferty
 • Ekologiczność
 • Dodatkowe gwarancje
 • Gratisy
 • Atrakcyjna cena
 • Szybkość dostawy
 • Darmowa dostawa i zwroty
 • Odbiór osobisty

Dokonaj analizy konkurencji i Twojego pomysłu na podstawie powyższych punktów. W ilu się wyróżniasz ? Czy to wystarczy by Twój sklep był dochodowy ? Najłatwiej oczywiście zejść z ceny, ale czy na pewno chcesz to robić ? Nie podcinaj gałęzi, na której siedzisz. Zarabianie 50 zł na towarze za 2000 zł to żaden interes. Nie pracujesz przecież dla satysfakcji, a dla zysku w postaci zer na koncie.

W księgarniach marże są na poziomie od 25% od cen detalicznych, a i tak już na dzień dobry wiesz, że ceny muszą zejść w dół bo inaczej nic nie sprzedasz. Dlatego warto zastanowić się czy Twoja praca będzie opłacalna i rentowna. Szkoda czasu, nerwów i utraty pieniędzy. Szukaj branży, w której poziom cenowy jest stabilny. Nie powoduje to bezsensownej rywalizacji obniżającej marże i zepsucie rynku.

Zapewne już masz wytypowaną branżę. Sprawdź czy spełnia ona kryteria opisane powyżej?