Zasady sprzedaży na Allegro okiem sprzedających

W dobie rosnącej popularności handlu elektronicznego, platformy takie jak Allegro dostarczają sprzedawcom narzędzi do monitorowania i doskonalenia jakości ich działalności. „Jakość mojej sprzedaży” na Allegro to innowacyjny panel, który ocenia sprzedawców w pięciu kluczowych obszarach, pomagając im zidentyfikować swoje mocne strony oraz obszary do poprawy. Następnie, dokonując analizy dwóch raportów klientów, możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób te obszary są oceniane i jak wpływają one na ogólną ocenę jakości sprzedaży na platformie, oraz przekładają się na sprzedaż. Ta analiza pozwoli na głębsze zrozumienie kluczowych wskaźników, które determinują sukces sprzedawcy na Allegro, oraz na wskazanie konkretnych działań, które mogą przyczynić się do poprawy ich wyników i zwiększenia satysfakcji klientów.

Główne Obszary Oceny:

 1. Oceny od Kupujących:
  Ten obszar koncentruje się na bezpośrednich ocenach wystawianych przez klientów, które są kluczowe dla reputacji sprzedawcy na platformie. Obejmuje ona oceny produktu, obsługi klienta i ogólnego doświadczenia zakupowego.
 2. Obsługa Kupującego:
  Tutaj skupiamy się na efektywności komunikacji sprzedawcy z klientami, szybkości odpowiedzi na zapytania oraz sposobie rozwiązywania potencjalnych problemów i dyskusji.
 3. Atrakcyjność Oferty:
  W tej kategorii oceniane są aspekty takie jak konkurencyjność cen, jakość zdjęć i opisów produktów, a także różnorodność asortymentu. To, jak sprzedawca prezentuje swoje produkty, ma bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe klientów.
 4. Realizacja Zamówień:
  Ten obszar dotyczy efektywności procesu realizacji zamówień – od szybkości wysyłki po dokładność i bezpieczeństwo pakowania. Jest to kluczowe dla satysfakcji klienta, ponieważ opóźnienia lub problemy z dostawą mogą negatywnie wpłynąć na ogólne doświadczenie zakupu.
 5. Przestrzeganie Regulaminu:
  Ostatni obszar oceny to przestrzeganie przez sprzedawcę zasad i regulaminu Allegro. Obejmuje to zarówno aspekty prawne, jak i etyczne prowadzenia działalności na platformie.

Szczegółowe Miary Oceny:

 • Liczba Dyskusji: Liczba dyskusji założonych przez kupujących w stosunku do liczby zamówień. Im mniej dyskusji, tym lepiej, co oznacza, że klientom rzadziej zdarza się mieć problem z zamówieniem.
 • Terminowe Odpowiedzi w Dyskusjach: Procent dyskusji, w których sprzedawca odpowiedział klientowi w ustalonym regulaminem czasie. Szybkie odpowiedzi są kluczowe dla utrzymania dobrej relacji z klientem.
 • Średni Czas Odpowiedzi na Wiadomości od Klientów: Podobnie jak w przypadku dyskusji, szybkość odpowiedzi na wiadomości od klientów jest istotna. Średni czas odpowiedzi jest mierzony, aby ocenić, jak sprawnie sprzedawca radzi sobie z zapytaniami klientów.
 • Nierozwiązane Dyskusje: Ta miara bierze pod uwagę procent dyskusji oznaczonych jako nierozwiązane w stosunku do ogólnej liczby zamówień. Nierozwiązane dyskusje wskazują na potencjalne problemy w komunikacji lub obsłudze klienta.
 • Wnioski w Ramach Allegro Protect: Analizowany jest stosunek liczby wniosków w ramach Allegro Protect do liczby dyskusji. Wnioski te są rozpatrywane w kontekście jakości obsługi posprzedażowej.

Analiza raportów jakości sprzedaży na podstawie dwóch klientów.

Raport Jakość sprzedaży klient 1

Główny poziom jakości sprzedażyWymaga poprawyWymaga poprawyWymaga poprawyNeutralnyNeutralnyWymaga poprawyWymaga poprawyWymaga poprawyWymaga poprawyWymaga poprawy
Suma punktówmax 860, punkty liczymy na podstawie danych z ostatnich 30 dni-11-83-5511231-153-10-33-26-190
Oceny od kupujących dowiedz się więcej
Polecenia od kupującychmax 1001510201515151000-5
Zadowolenie od kupującychmax 1709814118300-1-8
Realizacja zamówień dowiedz się więcej
Obrótmax 5050505050505050505050
Zrealizowane zamówieniamax 5050505050505050505050
Numery przesyłek uzupełnione w terminiemax 30-28-16-8-8-4-12-16-24-20-16
Procent zamówień z szybką dostawąmax 8038404038383836363638
Wysyłka w terminiemax 1001418242424141281214
Obsługa kupującego dowiedz się więcej
Utworzone Dyskusjemax 500000000000
Terminowe odpowiedzi w Dyskusjachmax 2018181818181818181818
Średni czas odpowiedzi w Dyskusjachmax 3030303030303030303030
Nierozwiązane Dyskusjemax 1010101010101010101010
Terminowe odpowiedzi na wiadomości klientówmax 2020202020202020202020
Średni czas odpowiedzi na wiadomości klientówmax 7070707070707070707070
Wnioski Allegro Protect złożone po dostarczeniu przesyłkitylko punkty ujemne, max -2000000000000
Nierozwiązane Dyskusje po dostarczeniu przesyłkitylko punkty ujemne, max -2000000000000
Atrakcyjność oferty dowiedz się więcej
Oferty z godziną wysyłki tego samego dniamax 200000000000
Późna godzina wysyłki tego samego dniamax 200000000000
Szybkie zwroty wpłat do klientówmax 300000000000
Metody dostaw – odbiór w punkciemax 3030303030303030303030
Aktywność w akcjach sprzedażowychmax 3023191714121110999
Przestrzeganie regulaminu dowiedz się więcej
Blokady konta0000000000
Blokady wystawienia i zakończenia ofert0000000000
Blokady wystawienia ofert-200-200-200-100-100-100-100-100-100-100
Ostrzeżenia-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80
Usunięte oferty za rażące naruszenia0000000000
Usunięte oferty-80-160-160-80-160-320-160-160-160-320
Upomnienia za rażące naruszenia0000000000
Upomnienia0000000000

Raport Super Sprzedawcy klient 1

Data1/15/20241/14/20241/13/20241/12/20241/11/20241/10/20241/9/20241/8/20241/7/20241/6/2024
Przyznane oznaczeniaNieNieNieNieNieNieNieNieNieNie
Liczba dni z poziomem powyżej Superwymagane minimum 140000000000
Liczba dni z poziomem powyżej Dobrywymagane minimum 302234567889
Liczba zamówieńwymagane minimum 507255749380378666906594689780102151035210641

Analiza klient 1

Analizując dostarczony raport jakości sprzedaży na Allegro dla klienta 1, można zauważyć kilka kluczowych aspektów:

 1. Ogólna Jakość Sprzedaży: Główny poziom jakości sprzedaży jest konsekwentnie oceniany jako „Wymaga poprawy” lub „Neutralny”. To wskazuje na istotne obszary, które wymagają uwagi i poprawy.
 2. Suma Punków: Klient osiąga negatywną sumę punktów (-11 do -190) na podstawie danych z ostatnich 30 dni. To sugeruje poważne problemy w różnych obszarach działalności.
 3. Oceny od Kupujących: W tej kategorii klient zdobywa niskie punkty za „Polecenia od kupujących” (0 do 20) i „Zadowolenie od kupujących” (-8 do 14). To wskazuje na niską satysfakcję klientów i potrzebę poprawy obsługi klienta oraz jakości produktów/usług.
 4. Realizacja Zamówień: W tej kategorii klient dobrze radzi sobie w „Obrót” i „Zrealizowane zamówienia”, osiągając maksymalne punkty. Jednakże, występują problemy z „Numery przesyłek uzupełnione w terminie”, „Procent zamówień z szybką dostawą” i „Wysyłka w terminie”, co wskazuje na kwestie związane z logistyką i terminowością dostaw.
 5. Obsługa Kupującego: Klient uzyskuje maksymalne wyniki w większości podkategorii, co sugeruje dobrą obsługę klienta i szybkie reagowanie na zapytania.
 6. Atrakcyjność Oferty: Niskie wyniki w kategoriach związanych z atrakcyjnością oferty, jak „Oferty z godziną wysyłki tego samego dnia”, wskazują na potrzebę poprawy prezentacji oferty i być może lepszej strategii cenowej.
 7. Przestrzeganie Regulaminu: Jest to największy problem dla klienta, szczególnie w kategoriach „Blokady wystawienia ofert”, „Ostrzeżenia” i „Usunięte oferty”. Wysokie kary punktowe w tych obszarach znacząco wpływają na ogólny wynik i wskazują na poważne naruszenia zasad platformy.
 8. Historia i Konsystencja: Klient konsekwentnie nie osiąga wymaganego poziomu „Super” ani „Dobry”, co wskazuje na konieczność długoterminowych zmian w strategii biznesowej

Analizując dane dotyczące klienta nr 1 w obszarze Super Sprzedawca, można zauważyć kilka istotnych aspektów:

 1. Brak Przyznanych Oznaczeń: Klient nie otrzymał pozytywnego oznaczenia „Tak” w żadnym z analizowanych dni, co wskazuje na problemy z utrzymaniem wymaganych standardów sprzedaży.
 2. Niespełnienie Kryteriów Jakościowych: Klient nie spełnia wymagań dla poziomów „Super” ani „Dobry” (0 dni na poziomie „Super” i tylko do 9 dni na poziomie „Dobry”, gdzie wymagane minimum to odpowiednio 14 i 30 dni). To sugeruje, że obszary takie jak obsługa klienta, logistyka, atrakcyjność oferty, czy przestrzeganie regulaminu wymagają znaczącej poprawy.
 3. Wysoka Liczba Zamówień: Pomimo niespełnienia kryteriów jakościowych, klient utrzymuje wysoką liczbę zamówień (7255 do 10641), co wskazuje na duży wolumen sprzedaży. Może to sugerować, że klient posiada dobrą bazę klientów lub atrakcyjne ceny, ale boryka się z problemami w innych obszarach działalności. Jednakże biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę (6 miesięcy wstecz) gdzie wskaźnik super sprzedawcy był zachowany, można zauważyć znaczny spadek liczby zamówień.

Wnioski klient 1:

 • Potrzeba Poprawy w Kluczowych Obszarach: Dane wskazują, że klient nr 1 musi skoncentrować się na poprawie jakości obsługi klienta, logistyki, atrakcyjności oferty i przestrzegania regulaminu platformy sprzedażowej.
 • Skupienie na Jakości, a Nie Tylko na Ilości: Wysoki wolumen sprzedaży nie przekłada się na wysokie standardy jakościowe, co może negatywnie wpływać na reputację i długoterminowe wyniki sprzedaży.

Rekomendacje klient 1 w związku z odznaczeniem Super Sprzedawca:

 • Przegląd i Optymalizacja Procesów: Klient powinien dokładnie przeanalizować swoje procesy sprzedaży i obsługi klienta, aby zidentyfikować

i rozwiązać problemy, które negatywnie wpływają na jakość usług.

 • Skupienie na Zadowoleniu Klienta: Ważne jest, aby klient skoncentrował się na poprawie doświadczeń kupujących, co może obejmować szybszą wysyłkę, lepszą komunikację i efektywniejsze rozwiązywanie problemów.
 • Zarządzanie Reputacją: Ponieważ klient ma wysoką liczbę zamówień, ale niskie oceny jakości, ważne jest zarządzanie reputacją online, w tym reagowanie na recenzje i aktywne rozwiązywanie skarg klientów.
 • Analiza i Dostosowanie Oferty: Przydatne może być przeanalizowanie i dostosowanie oferty w celu zwiększenia jej atrakcyjności, jednocześnie dbając o zgodność z regulaminem platformy sprzedażowej.

Podsumowując, klient nr 1 ma potencjał do generowania wysokiego wolumenu sprzedaży, ale aby utrzymać zadowolenie klientów i zapewnić długoterminowy sukces, konieczne są istotne zmiany i ulepszenia w różnych obszarach działalności.

Rekomendacje dla klienta 1 w związku z raportem “Jakość Sprzedaży”:

 • Poprawa Obsługi Klienta i Produktów: Skupienie się na zwiększeniu satysfakcji klientów przez lepszą jakość produktów/usług i skuteczniejszą obsługę.
 • Optymalizacja Logistyki: Ulepszenie procesów logistycznych, aby zapewnić szybką wysyłkę i terminowe uzupełnianie numerów przesyłek.
 • Strategia Oferty: Przemyślenie strategii ofertowej, w tym czasu wysyłki i metody dostawy, aby uczynić ofertę bardziej atrakcyjną.
 • Zgodność z Regulaminem: Kluczowe jest przestrzeganie regulaminu Allegro, aby unikać kar i blokad. Warto zrewidować praktyki biznesowe i dostosować je do wymogów platformy.
 • Długoterminowa Strategia: Konieczność wdrożenia długoterminowych zmian w strategii biznesowej, aby poprawić ogólną jakość sprzedaży i pozycję na rynku.

Podsumowując, klient musi skoncentrować się na poprawie obsługi klienta, logistyki, atrakcyjności oferty i przestrzeganiu regulaminu Allegro, aby poprawić ogólną jakość sprzedaży i zadowolenie klientów.

Raport Jakość sprzedaży klienta 2

Data1/15/20241/14/20241/13/20241/12/20241/11/20241/10/20241/9/20241/8/20241/7/20241/6/2024
Główny poziom jakości sprzedażySuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
Suma punktówmax 860, punkty liczymy na podstawie danych z ostatnich 30 dni560565561554550539535534540532
Oceny od kupujących dowiedz się więcej
Polecenia od kupującychmax 10085858585858585858580
Zadowolenie od kupującychmax 170107107109105105102102103105100
Realizacja zamówień dowiedz się więcej
Obrótmax 5050505050505050505050
Zrealizowane zamówieniamax 5050505050505050505050
Numery przesyłek uzupełnione w terminiemax 3028292928282828282828
Procent zamówień z szybką dostawąmax 8040444442403834343840
Wysyłka w terminiemax 10088888888868686848484
Obsługa kupującego dowiedz się więcej
Utworzone Dyskusjemax 500000000000
Terminowe odpowiedzi w Dyskusjachmax 2020202020202020202020
Średni czas odpowiedzi w Dyskusjachmax 3030303030303030303030
Nierozwiązane Dyskusjemax 1010101010101010101010
Terminowe odpowiedzi na wiadomości klientówmax 2020202020202020202020
Średni czas odpowiedzi na wiadomości klientówmax 7070707070707070707070
Wnioski Allegro Protect złożone po dostarczeniu przesyłkitylko punkty ujemne, max -2000000000000
Nierozwiązane Dyskusje po dostarczeniu przesyłkitylko punkty ujemne, max -2000000000000
Atrakcyjność oferty dowiedz się więcej
Oferty z godziną wysyłki tego samego dniamax 200000000000
Późna godzina wysyłki tego samego dniamax 200000000000
Szybkie zwroty wpłat do klientówmax 30121266600000
Metody dostaw – odbiór w punkciemax 3030303030303030303030
Aktywność w akcjach sprzedażowychmax 300000000000
Przestrzeganie regulaminu dowiedz się więcej
Blokady konta0000000000
Blokady wystawienia i zakończenia ofert0000000000
Blokady wystawienia ofert0000000000
Ostrzeżenia-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80
Usunięte oferty za rażące naruszenia0000000000
Usunięte oferty0000000000
Upomnienia za rażące naruszenia0000000000
Upomnienia0000000000

Raport Super Sprzedawcy klient 2

Data1/15/20241/14/20241/13/20241/12/20241/11/20241/10/20241/9/20241/8/20241/7/20241/6/2024
Przyznane oznaczeniaTakTakTakTakTakTakTakTakTakTak
Liczba dni z poziomem powyżej Superwymagane minimum 1430303030303030303030
Liczba dni z poziomem powyżej Dobrywymagane minimum 3030303030303030303030
Liczba zamówieńwymagane minimum 5096189705974397729971102641042110552101959880

Analiza klienta nr 2 

Analizując raport jakości sprzedaży na Allegro dla klienta nr 2, można zauważyć, że ogólnie prezentuje on bardzo dobrą wydajność we wszystkich kluczowych obszarach:

 1. Ogólna Jakość Sprzedaży: Klient konsekwentnie osiąga poziom „Super” w głównym poziomie jakości sprzedaży przez cały analizowany okres, co wskazuje na doskonałą wydajność.
 2. Suma Punktów: Klient utrzymuje wysoką sumę punktów (532-565 z maksymalnych 860), co świadczy o skutecznej realizacji standardów sprzedaży.
 3. Oceny od Kupujących: Wyniki w tej kategorii są wysokie, zarówno dla „Poleceń od kupujących” (80-85), jak i dla „Zadowolenia od kupujących” (100-109), co wskazuje na wysoką satysfakcję klientów.
 4. Realizacja Zamówień: Klient osiąga maksymalne wyniki w „Obrót” i „Zrealizowane zamówienia”. Także wyniki w „Numery przesyłek uzupełnione w terminie”, „Procent zamówień z szybką dostawą” i „Wysyłka w terminie” są wysokie, co wskazuje na efektywną logistykę i terminowość.
 5. Obsługa Kupującego: Klient osiąga maksymalne wyniki we wszystkich kategoriach związanych z obsługą klienta, w tym „Utworzone Dyskusje”, „Terminowe odpowiedzi w Dyskusjach”, „Średni czas odpowiedzi w Dyskusjach”, „Nierozwiązane Dyskusje”, „Terminowe odpowiedzi na wiadomości klientów”, i „Średni czas odpowiedzi na wiadomości klientów”. To świadczy o wyjątkowej skuteczności w komunikacji z klientami i zarządzaniu zapytaniami.
 6. Atrakcyjność Oferty: Pomimo braku aktywności w niektórych aspektach, takich jak „Oferty z godziną wysyłki tego samego dnia”, klient utrzymuje dobre wyniki w „Metody dostaw – odbiór w punkcie”. Obszary, które wymagają uwagi, to „Szybkie zwroty wpłat do klientów” oraz „Aktywność w akcjach sprzedażowych”.
 7. Przestrzeganie Regulaminu: Jedynym znaczącym problemem są „Ostrzeżenia”, gdzie klient otrzymuje stałą karę punktową -80. To wskazuje na pewne obszary do poprawy, aby uniknąć przyszłych naruszeń.
 8. Konsystencja i Wolumen Zamówień: Klient konsekwentnie osiąga wymagany poziom „Super” i „Dobry”, utrzymując również wysoką liczbę zamówień, co wskazuje na silną pozycję na rynku i dobrze rozwiniętą bazę klientów.

Analizując dostarczone dane dotyczące sprzedawcy określanego jako „super sprzedawca”, można zauważyć kilka kluczowych aspektów:

 1. Przyznane Oznaczenia: Sprzedawca konsekwentnie otrzymuje oznaczenia „Tak” przez cały analizowany okres, co wskazuje na utrzymanie wysokich standardów sprzedaży.
 2. Konsystencja w Jakości: Sprzedawca utrzymuje poziom jakości „Super” przez co najmniej 30 dni, co jest znacznie powyżej wymaganego minimum 14 dni. To świadczy o konsekwentnie wysokiej jakości obsługi i realizacji zamówień.
 3. Liczba Dni z Poziomem Powyżej „Dobry”: Podobnie jak w przypadku poziomu „Super”, sprzedawca również konsekwentnie utrzymuje poziom „Dobry” przez co najmniej 30 dni, co jest zgodne z wymaganym minimum.
 4. Liczba Zamówień: Liczba zamówień jest znacznie wyższa niż wymagane minimum 50, osiągając wartości od 9618 do 10552. To wskazuje na dużą skalę operacji sprzedażowych i wysoką popularność ofert sprzedawcy.

Wnioski klient 2:

 • Skuteczność Sprzedaży i Obsługa Klienta: Dane wskazują, że super sprzedawca jest skuteczny w sprzedaży i obsłudze klienta, zachowując wysoką jakość usług przez dłuższy okres.
 • Duży Wolumen Sprzedaży: Wysoka liczba zamówień wskazuje na silną pozycję rynkową i zaufanie klientów.
 • Stabilność i Konsekwencja: Konsekwentne utrzymanie wysokich standardów wskazuje na stabilność i niezawodność w działaniach sprzedawcy.

Rekomendacje klient 2  w związku z odznaczeniem Super Sprzedawca:

 • Utrzymanie Standardów: Ważne jest, aby super sprzedawca kontynuował swoje obecne praktyki, aby utrzymać te wysokie wyniki.
 • Rozwój i Innowacje: Rozważanie dalszych innowacji w ofercie i strategiach sprzedaży może pomóc w dalszym wzmacnianiu pozycji rynkowej.
 • Analiza i Optymalizacja: Regularna analiza wyników sprzedaży i obsługi klienta może pomóc w identyfikacji obszarów do dalszego rozwoju i optymalizacji.

Podsumowując, super sprzedawca prezentuje wzorową wydajność i jest przykładem skutecznej praktyki biznesowej w e-commerce. Jego konsekwencja w utrzymywaniu wysokich standardów oraz duża skala operacji sprzedażowych są kluczowe dla długotrwałego sukcesu. Utrzymanie tych standardów, przy jednoczesnym poszukiwaniu obszarów do rozwoju i innowacji, pozwoli super sprzedawcy na dalsze wzmacnianie swojej pozycji na rynku i zwiększanie satysfakcji klientów.

Rekomendacje klient 2 w związku z raportem “Jakość Sprzedaży”:

 • Utrzymanie Wysokich Standardów: Klient powinien kontynuować swoje obecne praktyki, które prowadzą do wysokiej satysfakcji klientów i skuteczności logistycznej.
 • Poprawa Aktywności Promocyjnej: Zwiększenie zaangażowania w akcje sprzedażowe mogłoby dalej poprawić atrakcyjność oferty.
 • Adresowanie Ostrzeżeń: Warto przyjrzeć się przyczynom ostrzeżeń i podjąć kroki w celu ich eliminacji, aby uniknąć przyszłych naruszeń regulaminu i potencjalnych kar.

Podsumowując, klient nr 2 prezentuje bardzo dobrą wydajność w większości obszarów, co wskazuje na skuteczną strategię zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Utrzymanie tych standardów, przy jednoczesnym skupieniu się na poprawie aktywności promocyjnych i rozwiązaniu kwestii związanych z ostrzeżeniami, może dalej wzmacniać pozycję klienta na rynku.

Jak Poprawić Wyniki?

 1. Lepsza Komunikacja i Szybsze Odpowiedzi: Stosowanie się do regulaminowych czasów odpowiedzi oraz aktywne i szybkie rozwiązywanie problemów klientów może znacząco poprawić wyniki w panelu. Warto zastanowić się nad autoresponderem lub wdrożeniem narzędzia które centralizuje komunikację w firmie.
 1. Ulepszanie Oferty: Regularne aktualizowanie opisów produktów, poprawa jakości zdjęć i oferowanie konkurencyjnych cen mogą zwiększyć atrakcyjność oferty. Od jakiegoś czasu SEO ma znaczenie wynikach wyszukiwania allegro.
 1. Optymalizacja Procesów Logistycznych: Efektywna i szybka wysyłka, a także staranne pakowanie, mogą zmniejszyć liczbę dyskusji i zwiększyć zadowolenie klientów. Warto zastanowić się nad wdrożeniem rozwiązań informatycznych które usprawnią i ponadto sprawią że proces realizacji zamówienia będzie powtarzalny.
 1. Rozwiązywanie Dyskusji: Aktywne angażowanie się w dyskusje i dążenie do ich pozytywnego rozwiązania jest kluczowe dla utrzymania dobrego wizerunku i uniknięcia nierozwiązanych spraw. 
 1. Przestrzeganie Regulaminu: Zapewnienie zgodności ze standardami Allegro jest niezbędne dla utrzymania dobrego statusu sprzedawcy.

W tym miejscu chciałby się zatrzymać i poświęcić temu nieco więcej uwagi. Warto zauważyć, że do najczęstszych przyczyn dyskusji między kupującymi a sprzedającymi należą:

 • Opóźnienia w Dostawie: Jednym z najczęstszych powodów dyskusji jest opóźnienie w dostawie zamówionych produktów. Klienci oczekują szybkiej wysyłki, a każde opóźnienie może prowadzić do niezadowolenia.
 • Nie Odpowiadający Opisowi Produkt: Kupujący mogą inicjować dyskusje, jeśli otrzymany produkt znacząco różni się od tego, co zostało przedstawione w opisie czy na zdjęciach w ofercie.
 • Uszkodzone lub Wadliwe Produkty: Otrzymanie uszkodzonego lub wadliwego produktu to kolejna częsta przyczyna dyskusji. Klienci oczekują otrzymania produktów w idealnym stanie.
 • Problem z Zwrotem Produktu: Kwestie dotyczące zwrotów, takie jak odmowa przyjęcia zwrotu przez sprzedawcę lub spory dotyczące stanu zwracanego produktu jak również nieterminowy zwrot środków od sprzedającego również często prowadzą do dyskusji.
 • Nieodpowiednie Obsługa Klienta: Niewystarczająca lub nieprofesjonalna obsługa klienta może prowadzić do frustracji i konfliktów, szczególnie gdy kupujący czuje, że jego zapytania lub skargi nie są odpowiednio adresowane.

Zrozumienie tych powszechnych problemów może pomóc sprzedawcom na Allegro w lepszym zapobieganiu potencjalnym dyskusjom i konfliktom. Należy podkreślić, że allegro wprowadziło te parametry w Obsłudze Kupującego oraz Realizacji zamówień, nie dlatego że tak należy, ale dlatego że konsumenci tego chcą. 

Według badań przeprowadzonego przez Mirakl (firma zajmująca się technologią marketplace’ów), konsumenci na całym świecie preferują marketplace’e e-commerce. Przeprowadzono badania wśród 9 000 konsumentów z dziewięciu krajów z których wynika, że dwie trzecie z nich preferuje strony e-commerce, które oferują marketplace z wieloma sprzedawcami, w porównaniu do tych, które tego nie robią. Główne powody to lepsze ceny (62%), lepszy wybór produktów (53%) oraz lepsze opcje dostawy (43%) i doświadczenia zakupowe (43%). 

Co kryje się pod hasłem doświadczenia zakupowe?

 • Ochrona Kupującego
 • Rozstrzyganie Sporów
 • Bezpieczne Metody Płatności
 • Standardy i Regulacje
 • Zasady Zwrotów i Reklamacji
 • Wsparcie i Obsługa Klienta

W związku z tym, zasady na Allegro i podobnych platformach są skonstruowane tak, aby spełniać te oczekiwania i preferencje konsumentów. Sprzedawcy muszą dostosować się do tych standardów, aby odnieść sukces w środowisku e-commerce, które jest coraz bardziej zorientowane na doświadczenia i zadowolenie klientów.

Podsumowanie:

Panel „Jakość mojej sprzedaży” na Allegro jest nie tylko narzędziem do monitorowania jakości działalności, ale również platformą do jej ciągłego udoskonalania. Dzięki głębokiemu zrozumieniu i spełnianiu wymagań w różnych kluczowych obszarach – takich jak obsługa klienta, realizacja zamówień, atrakcyjność oferty, a także przestrzeganie standardów i regulacji – sprzedawcy mają możliwość nie tylko usprawnić swoje procesy biznesowe, ale także wzmocnić zaufanie i lojalność klientów.

Efektywna adaptacja do tych wymagań jest kluczowa dla uzyskania lepszych ocen od kupujących, co jest bezpośrednio powiązane z większą widocznością na platformie i potencjalnie większymi sprzedażami. Poprawa obsługi klienta i zapewnienie ich satysfakcji to nie tylko moralny imperatyw, ale również strategiczne działanie, które może generować pozytywne opinie i zwiększać szanse na powtarzalne transakcje. Ponadto, atrakcyjna i dobrze zarządzana oferta, która jest zgodna z oczekiwaniami konsumentów i trendami rynkowymi, może skutecznie przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć udział w rynku.

W kontekście realizacji zamówień, szybkość i niezawodność dostaw są kluczowe dla utrzymania pozytywnych doświadczeń zakupowych. Sprzedawcy, którzy skutecznie zarządzają logistyką, mogą znacząco poprawić ocenę swojej działalności. Dodatkowo, przestrzeganie regulaminu Allegro i standardów branżowych jest niezbędne, aby uniknąć sankcji i utrzymać dobrą reputację na platformie.

W rezultacie, skupienie się na tych aspektach działalności nie tylko zwiększa szanse na sukces na Allegro, ale również tworzy solidne podstawy dla długoterminowego wzrostu i rozwoju biznesu. Sprzedawcy, którzy aktywnie wykorzystują feedback i analizy dostarczane przez panel „Jakość mojej sprzedaży”, mogą lepiej dostosować swoje strategie i operacje do dynamicznie zmieniającego się świata e-commerce, co w ostateczności prowadzi do lepszej pozycji rynkowej i zwiększenia konkurencyjności. Kluczowe jest tu ciągłe doskonalenie i adaptacja do zmieniających się oczekiwań konsumentów oraz trendów rynkowych, co pozwala na utrzymanie i zwiększenie atrakcyjności oferty oraz skuteczności w obszarze obsługi klienta.

Podsumowując, panel „Jakość mojej sprzedaży” na Allegro stanowi ważne narzędzie dla sprzedawców, które, wykorzystane w odpowiedni sposób, może nie tylko przyczynić się do poprawy bezpośrednich wyników sprzedażowych, ale również umocnić pozycję firmy na rynku, zwiększając jej zdolność do adaptacji i innowacji w dynamicznie zmieniającym się świecie handlu elektronicznego.