Wdrożenia BaseLinker

 

Na przestrzeni 7 lat pracy z BaseLinker wypracowaliśmy sprawdzone metody magazynowania produktów i scenariusze realizacji zamówień w firmie. Nasze doświadczenia pozwolą Ci oszczędzić czas i uniknąć pomyłek podczas realizacji zamówień.

 

Plan Wdrożenia BaseLinker

Analiza Sytuacji Zastanej

 • Warsztaty i Audyt: Rozpoczynamy od szczegółowego przeglądu istniejących procesów w firmie klienta. Podczas warsztatów analizujemy bieżące procedury, szczególnie te związane z obsługą zamówień.
 • Identyfikacja Problemów: Czasami okazuje się, że do głównych problemów należy brak zautomatyzowanego systemu obsługi zamówień, co prowadzi do ręcznego przetwarzania danych i opóźnień.
 • Raport z Rekomendacjami: Na podstawie audytu przygotowujemy raport, zawierający rekomendacje oraz projekt planu wdrożenia BaseLinker.

 

Projekt Infrastruktury i Konfiguracji

 • Plan Wdrożenia: Opracowujemy szczegółowy plan wdrożenia, w którym uwzględniamy odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące procesów.
 • Schemat Blokowy: Tworzymy schemat blokowy ścieżki realizacji zamówień, prezentujący wszystkie kroki od zamówienia do wysyłki.
 • Akceptacja Klienta: Prezentujemy klientowi schemat blokowy do akceptacji, co jest niezbędne przed przejściem do kolejnego etapu.

 

Wdrożenie i Konfiguracja wybranego narzędzia

 • Założenie konta i Integracja: Przystępujemy do założenia konta wi BaseLinker oraz jego integracji z systemami klienta.
 • Główne Punkty Konfiguracji: Integracja magazynu produktów i źródeł zamówień. Integracja z systemami zewnętrznymi, np. Allegro, systemy kurierów. Konfiguracja statusów zamówień i automatyzacji procesów. Ustawienie asystenta pakowania i powiadomień mailowych. Podłączenie drukarek fiskalnych i etykiet kurierskich.
 • Testy i Poprawki: Po konfiguracji wykonujemy testy całego systemu, wprowadzamy ewentualne poprawki.

 

Szkolenie i Wsparcie Powdrożeniowe

 • Szkolenie Praktyczne: Organizujemy 3-godzinne szkolenie dla pracowników działu obsługi klienta i magazynierów.
 • Wsparcie Po Wdrożeniu: Oferujemy miesięczny okres wsparcia po wdrożeniu, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów i dostosowywaniu systemu.

 

Cele Współpracy

Naszym głównym celem jest zapewnienie, że nowy system BaseLinker znacząco poprawi efektywność i skuteczność obsługi zamówień w firmie klienta. Zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z klientem na każdym etapie wdrożenia, zapewniając, że system jest w pełni dopasowany do potrzeb i oczekiwań firmy.

 

Rezultat

Dzięki temu kompleksowemu podejściu, nasz klient otrzymuje nie tylko zautomatyzowany i wydajny system zarządzania zamówieniami, ale także pełne wsparcie i wiedzę niezbędną do jego efektywnej obsług