Contelizer

Przetargi

W związku z realizacją projektu pt. Rozwój startupu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, firma Contelizer Sp. z o.o. przeprowadza postępowania ofertowe oraz przetargi na zakup sprzętu oraz usług. W tej zakładce znajdą państwo informacje na temat aktualnie trwających postepowań.