Contelizer

Projekty UE

Projekt 1

Niezmiernie miło nam poinformować, że firma Contelizer jest beneficjentem działania 1.1.2
Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałania 1.1.2 Rozwój startapów w Polsce Wschodniej

Tytuł projektu: „Rozwój startupu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową”

 

Cel projektu
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy innowacji produktowej w postaci aplikacji Contelizer, która pozwoli tworzyć treści marketingowe o dużej unikalności. Wejście na rynek przedsiębiorstwa typu startup przy zastosowaniu modelu biznesowego wypracowanego w ramach poddziałania 1.1.1. POPW.

 

Planowane efekty
Projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, nowej w skali co najmniej rynku krajowego i międzynarodowego. Automatyzacja procesów budowy i zarządzania ofertą dla MŚP z sektora ecommerce realizowana przez Contelizer Sp. z o.o. odbywać się będzie przy użyciu stworzonej aplikacji. Unikalne autorskie oprogramowanie będzie wspierać osobę tworzącą treść marketingową. Sednem innowacji zastosowanej w aplikacji jest
synergia narzędzi, które do tej pory nie egzystowały razem na rynku, dla którego skierowany jest produkt. Jego prawidłowe wykorzystanie będzie skutkować szybkim tworzeniem contentu o wysokiej jakości SEO jak i wartości sprzedażowej co do tej pory często się wykluczało. Przewagą konkurencyjną będzie możliwość centralizacji stanowiska pracy copywritera. Aplikacja będzie stanowiła zbiór narzędzi, które do tej pory nie występowały razem przez co najczęściej nie były wykorzystywane przez copywriterów.

 

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu 985 259,31 zł

 

Wkład EFRR
797 223,70 zł

 

 

Projekt 2

Niezmiernie miło nam poinformować, że firma Contelizer jest beneficjentem działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Badania i innowacje. Działanie: Badania celowe.

 

Tytuł Projektu:
Zbadanie możliwości wykorzystania sieci neuronowych do analizy zdjęć produktowych.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie do oferty Contelizer innowacyjnego produktu w oparciu o przeprowadzone badanie B+R polegające na opracowaniu nowego produktu w postaci aplikacji o roboczej nazwie „Linus AI” przeznaczonej do wykorzystania technologii sieci neuronowych do analizy zdjęć o funkcjonalnościach: 1. Rozpoznawanie obiektu 2. Auto usuwanie tła dookoła obiektu 3. Tworzenie krótkiego opisu na podstawie rozpoznanego obiektu 4. Wybór parametrów specyficznych allegro eBay na podstawie rozpoznanego obiektu. Proponowane rozwiązanie automatyzuje znaczną część pracy związanej ze stworzeniem oferty produktowej. Istniejące na rynku rozwiązania z tego zakresu działają na zasadzie rozpoznawania krawędzi oraz wysokiego kontrastu tła. Nie potrafią rozpoznawać samodzielnie całego obiektu. Praca na wyżej wymienionych narzędziach polega na wgraniu pojedynczego zdjęcia obrysowaniu obiektu lub wskazaniu na zdjęciu tła przedmiotu wycinanego na zasadzie kontrastu kolorów.

 

Planowane efekty:
Rozwiązanie Contelizer ma samodzielnie wykonywać wszystkie zadania bez ingerencji człowieka z możliwością masowego obrabiania zdjęć. Technologia rozpoznawania zdjęć do tworzenia opisów produktów nie jest jeszcze wykorzystywana na rynku. Istnieją narzędzia photo recognize lub chociaż OCR jednak mają one zupełnie inne zastosowanie. Projekt obejmuje zakup ekspertyz od jednostki badawczej, stworzenie zespołu projektowego o wyodrębnionej strukturze i organizacji pracy, przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych nad wykorzystaniem technologii sieci neuronowych do analizy zdjęć a także przeprowadzenie prac rozwojowych nad prototypem i walidacja, a w rezultacie wyprodukowanie produktu finalnego, gotowego do prezentacji i użytkowania. Zadania do realizacji: 1. Badania nad wykorzystaniem sieci neuronowych w analizie zdjęć produktowych 2. Wdrożenie technologii do EasyItem. Produkt skierowany jest do branży ecommerce.

 

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu 954 401,57 zł

Wkład UE
695 835,71 zł