Contelizer

Projekt UE – 2

Niezmiernie miło nam poinformować, że firma Contelizer jest beneficjentem działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Badania i innowacje. Działanie: Badania celowe.

 

Tytuł Projektu:
Zbadanie możliwości wykorzystania sieci neuronowych do analizy zdjęć produktowych.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie do oferty Contelizer innowacyjnego produktu w oparciu o przeprowadzone badanie B+R polegające na opracowaniu nowego produktu w postaci aplikacji o roboczej nazwie „Linus AI” przeznaczonej do wykorzystania technologii sieci neuronowych do analizy zdjęć o funkcjonalnościach: 1. Rozpoznawanie obiektu 2. Auto usuwanie tła dookoła obiektu 3. Tworzenie krótkiego opisu na podstawie rozpoznanego obiektu 4. Wybór parametrów specyficznych allegro eBay na podstawie rozpoznanego obiektu. Proponowane rozwiązanie automatyzuje znaczną część pracy związanej ze stworzeniem oferty produktowej. Istniejące na rynku rozwiązania z tego zakresu działają na zasadzie rozpoznawania krawędzi oraz wysokiego kontrastu tła. Nie potrafią rozpoznawać samodzielnie całego obiektu. Praca na wyżej wymienionych narzędziach polega na wgraniu pojedynczego zdjęcia obrysowaniu obiektu lub wskazaniu na zdjęciu tła przedmiotu wycinanego na zasadzie kontrastu kolorów.

 

Planowane efekty:
Rozwiązanie Contelizer ma samodzielnie wykonywać wszystkie zadania bez ingerencji człowieka z możliwością masowego obrabiania zdjęć. Technologia rozpoznawania zdjęć do tworzenia opisów produktów nie jest jeszcze wykorzystywana na rynku. Istnieją narzędzia photo recognize lub chociaż OCR jednak mają one zupełnie inne zastosowanie. Projekt obejmuje zakup ekspertyz od jednostki badawczej, stworzenie zespołu projektowego o wyodrębnionej strukturze i organizacji pracy, przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych nad wykorzystaniem technologii sieci neuronowych do analizy zdjęć a także przeprowadzenie prac rozwojowych nad prototypem i walidacja, a w rezultacie wyprodukowanie produktu finalnego, gotowego do prezentacji i użytkowania. Zadania do realizacji: 1. Badania nad wykorzystaniem sieci neuronowych w analizie zdjęć produktowych 2. Wdrożenie technologii do EasyItem. Produkt skierowany jest do branży ecommerce.

 

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu 954 401,57 zł

Wkład UE
695 835,71 zł