Zapytanie przetargowe 4/2017 – Zakup usługi informatycznej

W związku z realizacją projektu pt. Rozwój startupu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 firma Contelizer Sp. z o.o. poszukuje firm które mogą zrealizować następujące wymagania:

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu serwerów pośredniczących ( z ang. proxy) Serwer pośredniczący jest oprogramowaniem lub serwerem z odpowiednim oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu użytkownika. Często utożsamiany z pośrednikiem HTTP (HTTP proxy). Zadaniem serwerów pośredniczących jest pośredniczyć między użytkownikiem zlecającym serwerowi pośrednikowi zadania za pomocą odpowiedniego klienta. W przypadku usług FTP i HTTP jest to klient FTP i przeglądarka internetowa. Należy również pamiętać że tożsamymi rozwiązaniami są także inne, jak np. pośrednik (proxy) aplikacyjne, transferujące zapytania aplikacji, w istocie pełnią one funkcję oprogramowania pośredniczącego i realizuje „trasowanie zależne od danych”.

Serwery pośredniczące mają być stosowane po to by
⦁ skrócić czas oczekiwania na załadowanie się strony WWW (gdyż jest ona ściągana z blisko położonego serwera w sieci W3cache, który przeważnie używa szybkich łączy o wysokiej przepustowości);
⦁ zmniejszyć czas przepływu danych na dalekich dystansach (odciążenie słabszych łączy internetu);
⦁ zmniejszyć ilość pobieranych danych (jeśli ktoś przed nami pobierał te same zasoby przez dany serwer proxy, to nasz komputer pobierze je bezpośrednio z serwera proxy)
⦁ ukryć adres IP komputera na którym pracujemy;.

Ponadto użycie serwera pośredniczącego ma wprowadzić w sieci element zabezpieczający, ponieważ jego praca realizowana jest w warstwie aplikacyjnej modeli ISO/OSI i może analizować logiczną zawartość pakietów, a nie jedynie ich formalną zgodność ze standardem. Oprócz powyższego do zrealizowania jest stworzenie systemu który będzie zawierał
⦁ Jeden główny (parent) serwer proxy dostępny dla crawlerów.
⦁ Możliwość dowolnej ilości serwerów proxy (child) podłączonych do serwera głównego
⦁ Obsługę wielu adresów IP na każdym serwerze proxy (child)
⦁ Możliwość korzystania z serwerów zainstalowanych u dowolnych dostawców VPS
⦁ Możliwość korzystania z serwerów proxy firm trzecich
⦁ Wykrywanie niedziałających serwerów proxy i zwracanie wyników w postaci raportu do centralnej jednostki (także w postaci API)
⦁ Możliwość wygodnego (np. przy pomocy API) włączenia/wyłączenia pojedynczego serwera proxy
⦁ Automatyzację procesu dodawania kolejnych serwerów proxy przy pomocy Ansible
⦁ Automatyzację procesu tworzenia głównego proxy przy pomocy Ansible
⦁ Mechanizm autoryzacji dostępu do proxy
⦁ Skalowalną architekturę
⦁ Dokumentację umożliwiającej samodzielną instalację „farmy” proxy
⦁ Możliwość limitowania dostępnego pasma/ilości połączeń do każdego proxy
⦁ Panel administracyjny (www)
⦁ Raportowanie błędów
⦁ Stworzenie listy najpopularniejszych nagłówków przeglądarek internetowych wraz z możliwością rotacji/podmieniania nagłówków zapytań.
⦁ Logowanie użytych nagłówków używanych przy poszczególnych serwisach.

Minimalne parametry techniczne:

⦁ Jeden główny (parent) serwer proxy dostępny dla crawlerów.
⦁ Możliwość dowolnej ilości serwerów proxy (child) podłączonych do serwera głównego
⦁ Obsługę wielu adresów IP na każdym serwerze proxy (child)
⦁ Możliwość korzystania z serwerów zainstalowanych u dowolnych dostawców VPS
⦁ Możliwość korzystania z serwerów proxy firm trzecich
⦁ Wykrywanie niedziałających serwerów proxy i zwracanie wyników w postaci raportu do centralnej jednostki (także w postaci API)
⦁ Możliwość wygodnego (np. przy pomocy API) włączenia/wyłączenia pojedynczego serwera proxy
⦁ Automatyzację procesu dodawania kolejnych serwerów proxy przy pomocy Ansible
⦁ Automatyzację procesu tworzenia głównego proxy przy pomocy Ansible
⦁ Mechanizm autoryzacji dostępu do proxy
⦁ Skalowalną architekturę
⦁ Dokumentację umożliwiającej samodzielną instalację „farmy” proxy
⦁ Możliwość limitowania dostępnego pasma/ilości połączeń do każdego proxy
⦁ Panel administracyjny (www)
⦁ Raportowanie błędów
⦁ Stworzenie listy najpopularniejszych nagłówków przeglądarek internetowych wraz z możliwością rotacji/podmieniania nagłówków zapytań.
⦁ Logowanie użytych nagłówków używanych przy poszczególnych serwisach. Ponadto od wykonawcy oczekujemy:
• minimum 10 lat doświadczenia w administrowaniu serwerami Linux
• znajomość technologii wirtualizacji na poziomie OS (kontenery)
• znajomość
• znajomość Docker
• posiadania certyfikatu ukończenia kursu Git
• umiejętność tworzenia dokumentacji
• znajomość plików konfiguracyjnych
• znajomość skryptów/ról ansible
• doświadczenie w instalowaniu i konfigurowaniu serwerów proxy i load balancerów: nginx, squid, haproxy
• znajomość PHP lub Django (python)
• Znajomość SQL, administracji bazami danych (MySQL/MariaDB lub PostgreSQL)
Do przechowywania danych autoryzacyjnych, parametrów usługi, danych klientów
• znajomość tematyki crawlowania serwisów internetowych
• znajomość branży bukmacherskiej
• znajomość rozwiązań HA High Availability (Linux Heartbeat)
⦁ stworzenie serwerów bazodanowy + frontend administracyjny

Kod Zmówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 72000000-5

Do prawidłowego zgłoszenia w postępowaniu ofertowym należy prawidłowo uzupełnić:
– Oświadczenie o braku powiązań
– Formularz ofertowy
– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
– Zapytanie ofertowe (pełny tekst)

Zgłoszenie zostało opublikowane: 21.12.2017
Oferty są przyjmowane do dnia: 29.12.2017
Z wybranymi oferentami skontaktujemy się w kolejnych dniach roboczych po dacie zakończenia postępowania.
Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy biuro@contelizer.pl lub pocztą na adres:

Contelizer Sp. Z O.O.
ul. Dobrzańskiego 1,
20-262 Lublin

Pliki do pobrania
– Formularz Ofertowy
– Zapytanie ofertowe Usługa Informatyczna
– Oświadczenie o braku powiązań

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym 4/2017 do jego realizacji wyłoniona została firma:
– CULEMEDIA ARTUR NEHRING,
ul. Giełdowa, nr 10, lok. 32
Kołobrzeg, 78-100
NIP: 6711799650

powrót do listy