Zapytanie ofertowe 6/2018 -zakup marketingu social media i reklamy w internecie

W związku z realizacją projektu pt. Rozwój startupu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 firma Contelizer Sp. z o.o. poszukuje firm które mogą zrealizować następujące wymagania:

 

Zakup zakup usługi informacyjno – promocyjnej polegającej na:

  • Reklamowaniu zamawiającego w portalach określanych jako social media
  • Reklamowaniu zamawiającego w internecie za pośrednictwem metod i strategii zaproponowanej przez oferenta.

 

Do prawidłowego zgłoszenia w postępowaniu ofertowym należy prawidłowo uzupełnić:

  • Oświadczenie o braku powiązań
  • Formularz ofertowy
  • Zapytanie ofertowe (pełny tekst)

 

Zgłoszenie zostało opublikowane: 31.10.2018
Oferty są przyjmowane do dnia: 09.11.2018

 

Z wybranymi oferentami skontaktujemy się w kolejnych dniach roboczych po dacie zakończenia postępowania.
Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy biuro@contelizer.pl lub pocztą na adres:

Contelizer Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 1,
20-262 Lublin

 

Pliki do pobrania

 
W wyniku postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nie dokonano wybory wykonawcy.
 

powrót do listy