Zapytanie ofertowe 5/2018 – Zakup aplikacji Photoshop

W związku z realizacją projektu pt. Rozwój startupu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 firma Contelizer Sp. z o.o. poszukuje firm które mogą zrealizować następujące wymagania:

Zakup programu graficznego PHOTOSHOP CC w rocznej subskrypcji lub równoważnego

Do prawidłowego zgłoszenia w postępowaniu ofertowym należy prawidłowo uzupełnić:

– Oświadczenie o braku powiązań
– Formularz ofertowy
– Zapytanie ofertowe (pełny tekst)

Zgłoszenie zostało opublikowane: 20.02.2018
Oferty są przyjmowane do dnia: 28.02.2018

Z wybranymi oferentami skontaktujemy się w kolejnych dniach roboczych po dacie zakończenia postępowania.

Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy biuro@contelizer.pl lub pocztą na adres:

Contelizer Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 1,
20-262 Lublin

Pliki do pobrania
– Formularz Ofertowy
– Załącznik nr.2
– Zapytanie ofertowe

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym 5/2017 do jego realizacji wyłoniona została firma:
– Paweł Owczarzak Eupol
Palinkiewicza 3
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: PL7861493189

powrót do listy