Zapytanie ofertowe 3/2017 – Zakup usługi Google Cloud

W związku z realizacją projektu pt. Rozwój startupu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 firma Contelizer Sp. z o.o. poszukuje firm które mogą zrealizować następujące wymagania:

 

Dostęp do usług GOOGLE CLUD PLATFORM lub pokrewne.

Do prawidłowego zgłoszenia w postępowaniu ofertowym należy prawidłowo uzupełnić:

– Oświadczenie o braku powiązań
– Formularz ofertowy
– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
– Zapytanie ofertowe (pełny tekst)

Zgłoszenie zostało opublikowane: 08.12.2017
Oferty są przyjmowane do dnia: 15.12.2017

Z wybranymi oferentami skontaktujemy się w kolejnych dniach roboczych po dacie zakończenia postępowania.
Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy biuro@contelizer.pl lub pocztą na adres:

Contelizer Sp. Z O.O.
ul. Dobrzańskiego 1,
20-262 Lublin

Pliki do pobrania
– Formularz Ofertowy – załącznik nr.1
– Zapytanie Ofertowe Google Cloud

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym 3/2017 do jego realizacji wyłoniona została firma:
– Grupa Dutkon.pl Ltd
Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park,
Rotherham, England S63 5DB
Company No.: 08664043

powrót do listy