Zapytanie ofertowe 1/2017 – Zakup infrastruktury serwerowej

W związku z realizacją projektu pt. Rozwój startupu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 firma Contelizer Sp. z o.o. poszukuje firm które mogą zrealizować następujące wymagania:
– Zakup serwerów hostingowych
– Zakup serwera obsługującego system GIT DigitalOcean lub równoważny
– Zakup serwera proxy przekierowującego ruch sieciowy – zakupu usług Proxy Mesh lub równoważny
Minimalne parametry techniczne:– Zakup serwerów hostingowych:
Server 1
Rodzaj serwera: Serwer dedykowany
Procesor: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz
Rdzenie: minimum 6
Cache: 6MB
Dysk: 2 x 2000 GB
RAM: 2x16GB
System: Ubuntu Server 16.04Server 2
Rodzaj serwera: Serwer dedykowany
Procesor: Intel 2x Xeon E5-2650v3 – 20/40t – 2.3GHz /3GHz
RAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHz
Dysk: Soft Raid 2×450 GB SSD
System: Ubuntu Server 16.04

– Zakup serwera obsługującego system GIT

Rodzaje Servera: server hostingowy obsługujący git
Procesor: 2 vCPU Dysk: 40 GB SSD
Pamięć: 2GB Transfer: 3TB
SLA: 99%
API: TAK
Preinstalowany dowolny system GIT: TAK
System: Przystosowany do pracy z GIT

– Zakup serwera proxy przekierowującego ruch sieciowy

Rodzaj Servera: server poxy
Lokalizacja: dostęp do minimum 5 różnych lokalizacji
IP: minimum 100 rotujących adresów IP
komunikacja API: TAK
Do prawidłowego zgłoszenia w postępowaniu ofertowym należy prawidłowo uzupełnić:

– Oświadczenie o braku powiązań
– Formularz ofertowy
– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
– Zapytanie ofertowe (pełny tekst)

Zgłoszenie zostało opublikowane: 08.12.2017
Oferty są przyjmowane do dnia: 15.12.2017

Z wybranymi oferentami skontaktujemy się w kolejnych dniach roboczych po dacie zakończenia postępowania.

Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy biuro@contelizer.pl lub pocztą na adres:

Contelizer Sp. Z O.O.
ul. Dobrzańskiego 1,
20-262 Lublin

Pliki do pobrania
– Zapytanie Ofertowe

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym 1/2017 do jego realizacji wyłonione zostały firmy:
– OVH Sp. z o.o.
ul. Szkocka 5 lok. 1 – 54-402 Wrocław

– DigitalOcean
101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY, 10013, United States

– ProxyMesh LLC
3773 Howard Hughes Parkway, South Tower, Suite 500
Las Vegas, NV 89169
United States

powrót do listy