EasyItem

 

 

Pay-me.pl to system sprzedaży subskrypcyjnej. Czym jest sprzedaż w modelu subskrypcji?

Sprzedaż w modelu subskrypcji inaczej zwana sprzedażą w modelu abonamentowym – ma dość specyficzny charakter, ponieważ klient nie płaci jednorazowo, z wyprzedzeniem za wszystkie miesiące, ale płaci za każdy miesiąc z góry z osobna. Finalnie co miesiąc obciąża się jego kartę płatniczą/kredytowa, a następnie otrzymuje wysyła się do niego przesyłkę, taki proces powtarza się kilkukrotnie najczęściej w miesięcznych odstępach czasowych. Całość sprowadza się do za subskrybowania jednego z pakietów, na przykład:

  • jednorazowej dostawy,
  • dostawy przez 3 miesiące,
  • dostawy przez 6 miesięcy,
  • dostawy przez 12 miesięcy.